Nedrivning af hus – Hvad koster det?

0

Du står foran valget. Foran dig er der en gammel nedslidt bygning, der i værste fald ikke er i bedre stand end, at det for længst burde have været revet ned.

Nedrivning af hus kan i mange tilfælde være lettere og billigere end at forsøge sig med end at kaste sig ud i den ene reparation efter den anden. Huset er simpelthen i så ringe en stand, at det billigere at rive det hele ned. I værste fald er huset i så dårlig stand, at det ikke kan reddes.

Det koster penge – ingen tvivl om det! Men hvor meget koster det. Du står med at skulle afveje de to alternativers pris overfor hinanden. Hvad siger dit budget mht., hvad det koster at genopføre alt på ny? Har du fået alt med i budgettet, ja kan du overhovedet vurdere, hvad det koster i materialer og arbejdstid?

Det skal være præcist vurderet i kroner og øre, og er det det, kan du sætte dette projekts samlede pris op overfor hvad det koster at rage skidtet ned og bygge nyt helt fra grunden.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Kan det betale sig at rive huset ned?

Før du får fat i en bulldozer med henblik på at smadre det gamle hus, kan det være en ganske god ide at rådføre sig med en konsulent, der kan rådgive dig, om det rent faktisk kan betale sig at rive huset ned.

Et hus, der ved et første øjekast kan ligne en faldefærdig rotterede, kan stadig stå til at redde. Reparationer af f.eks. smuldrende vægge, et utæt tag eller et skrånende fundament er måske ikke så dyrt, som du først forestiller dig.

Hvis det land, hvorpå boligen er placeret, er det samme eller mere værd uden at der er et hus, må man selvfølgeligt gå ud fra, at husets levetid for længst er overskredet. I så fald kan det bedst betale sig at rive ned. Men står det hele rimeligt intakt behøver reparationer, tilladelser, planlægning og projektering af et hus der står der, ikke at være dyrere end at bygge nyt helt fra bunden af. At bygge nyt er mere tidskrævende end at planlægge og projektere det gamle.

Du skal selvfølgeligt lige tjekke, om du overhovedet må rive huset ned. Her kommer fredningsbestemmelserne ind i billedet. Du bliver nødt til at finde ud af, om det hjem, du ønsker at rive ned, er fredet eller egnet til fredning.

Hvis du ikke skal have revet huset ned alligevel, så kan det måske være en god ide med en sandblæsning af dit hus i stedet. Få 3 priser på sandblæsning af hus her.

Hvad er en fredet bygning?

Hvis en bygning er fredet, indebærer det, at bygningen skal have en særlig betydning, når det kommer til bolig-, arbejds- eller produktionsbetingelserne eller i det hele taget, når det kommer til forskellige forhold mht. den historiske udvikling i Danmark.

Man er, hvis man bor i eller overtager en bygning, forvalter af et stykke kulturarv. Det betyder, at det er begrænset, hvad man må og kan gøre, hvis man ønsker at bygge om eller istandsætte huset.

Du skal være klar over arbejde på huset udover den almindelige vedligeholdelse kræver, at du orienterer- og får tilladelse fra Kulturstyrelsen. Selv de mindste ændringer som f.eks., bare det at flytte en skillevæg, eller sætte skilte op på facaden eller fjerne et eller andet – alt den slags og lignende skal man have tilladelse til, fordi stadig flere ændringer gennemført over en årrække vil ændre huset så meget, at det mister sin historiske værdi.

Det er en god ide at kontakte styrelsen, inden du går i gang med noget, der er eller kan være omfattet af fredningsbestemmelser.

Følgende ting kræver godkendelse, hvis du er kommet i besiddelse af en ældre bygning hvor du blot vil ændre på huset:

 • Facadepudsning og ændringer af farve.
 • Omlægning af tag.
 • Udskiftninger af døre eller vinduer, blænding, flytning eller ændring af et vindue.
 • Omlægning af en fredet gårdsplads.
 • Bortfjernelse eller ændringer på mur- og nagelfast inventar, f.eks. paneler, fliser og kakkelovne.
 • Skillevægsændringer eller gennembrydning af et rums vægge, lofter, gulve eller vinduer (her ses der bort fra rørarbejde under terræn til kælder).
 • Nedrivning af en allerede fredet bygning.

Tilladelser til nedrivning af hus

Du skal søge om tilladelse, inden du begynder på arbejdet. Du kan her anvende et elektronisk ansøgningsskema, hvor dette bl.a. indeholder:

 • Beskrivelse af omfanget af arbejdet og de ændringer man planlægger at gennemføre.
 • Tegninger og fotos af stedet.
 • Tegninger der beskriver projektet, herunder både overordnede og detailtegninger.
 • Beskrivelse af projektet der indeholder informationer om, hvilke materialer og arbejdsgange der planlægges.

Den slags er omfattende, så det kan være tilrådeligt at rekvirere en arkitekt.

Det er muligt at søge tilskud til den slags projekter. Søger du om tilskud til projektet, skal du også anvende budgetskema.

Du vil rive huset ned – hvad gør du så nu?

Nu er det selvfølgeligt ikke alle bygninger, der enten er fredede eller er egnet til fredning. M.h.t. sidstnævnte er det lumske, at det, der står som en faldefærdig rønne og umiddelbart virker nedrivningsegnet, måske er fredningsegnet. I så fald kræver det, at bygningen restaureres, og der skal kulturstyrelsen ind over.

Men mange huse har næppe det, man kan kalde en historisk værdi, og de kan nedrives. Det er dog stadig en god ide at kontakte kulturstyrelsen, når der er tvivlsspørgsmål.

Her er det vigtigt, om det i det hele taget er muligt at rive huset ned og bygge det hus, man måtte ønske i stedet for. Alt det skal du simpelthen se at få styr på, inden du køber en faldefærdig rønne.

Det vil, for nu at sige det på jysk, være temmeligt træls at have købt sig noget, hvor man efterfølgende alligevel ikke må gøre sin boligdrøm til virkelighed. Og her må du gøre dig klart, at det virkeligt er muligt at få levendegjort dine muligheder, inden du beslutter dig for at købe.

Ved nedrivning af huse er der ud over fredningsloven og en række bestemmelser i blandt andet byggeloven, bygningsreglementet og boligreguleringsloven samt den eventuelle bevaringsværdighed på ejendommen at tage hensyn til.

Alt dette kræver tilladelser fra kommunen. Det er nødvendigt med en hurtig afklaring af, om det vil være muligt at nedrive, og om det nye hus kan opføres, som man ønsker det, og hvad det vil koste.

Væsentligt er det, at der ofte er udarbejdet en lokalplan for stedet, hvor grunden er, og den sætter en række klausuler for husets udseende og størrelse samt placering på grunden.

Lokalplaner finder du på kommunens webside.

Der kan være tinglyst servitutter på ejendommen, der kan udgøre en hindring for projektet. Det er ikke usædvanligt, at man oplever servitutter, der nøje beskriver, hvordan stilen for ejendommen skal være, om huset må være i to plan, om adgangsforhold etc.
 

Nedrivning af hus pris
 

Opførelse af et andet hus

Danske kommuner er mestendels venlige til at svare på dine spørgsmål; det udelukker ikke, at det kan blive nødvendigt at alliere sig med en arkitekt og en boligadvokat. Mange gange er det sådan, at den ukyndige får behov for hjælp, når drømmehuset skal bygges. Det første sted du med fordel kan henvende dig, er hos kommunen, der vil kunne rådgive dig om et hus kan rives ned eller ej.

Mere specifikke ting som f.eks. ansøgninger og byggetilladelse skal underalle omstændigheder gennem kommunen.

Husk at garager, carporte, udhuse og lignende mindre bygninger som udgangspunkt kan rives ned uden forudgående tilladelse. Det kan dog i nogle kommuner være sådan, at tilbygninger som f.eks. en vinterhave vil kræve en tilladelse fra kommunen.

Mange boligejere ser det som klimakset; nu er husprojektet endeligt gået i gang, så man vil kaste sig ud i at rive bygningen ned. En lille advarsel er dog på sin plads i den forbindelse. Hvis man ikke har den nødvendige ”know how” forbundet med en nedrivningsopgave, er det ikke en god ide at kaste sig ud i nedrivningsprojekter som en ”gør det selv mand”.

Det er bedst at indhente tre tilbud fra en fagmand, når alt kommer til alt. Og har man i forvejen ”ti tommelfingre” på sine hænder, er det simpelthen slet ikke en god ide at gå i gang selv. Yderligere er det sådan, at der de seneste år er kommet nye regler på området, som gør boligejeres bortskaffelse af byggeaffald i forbindelse med nedrivning og renovering besværlig – der skal flere tilladelser til i den forbindelse.

Bare det at få udarbejdet en jordbundsundersøgelse kan være noget den ukyndige glemmer. Jordbundsundersøgelser, navnlig i de tilfælde, hvor det nye hus skal placeres et andet sted, end hvor det gamle hus lå, er vigtige. Efterpilotering kan altid gå hen og blive kostbart.

Lovgivning omkring nedrivning af huse

Reglerne du skal være opmærksom på, når du vil nedrive et hus, er flere. Her skal du især skele til Bygningsreglementet 2010, (BR10), og der er nødvendigt at kende til, om der er andre regler i lokalplanen eller en tinglyst deklaration.  Det er især kapitel 1.7 i Bygningsreglementet du skal være opmærksom på. Kapitel 1.7 handler om Nedrivning af bebyggelse:

 • BR10 1.7, stk. 1: Nedrivning skal anmeldes til kommunen minimum 2 uger før nedrivningen begyndes.
 • BR10 1.7, stk. 2: Bygningens adresse, matrikelbetegnelse og bygningsidentifikation skal oplyses. Det samme med bygningens højde og grundflade.
 • BR10 1.7, stk. 3: Garager, udhuse og carporte samt lignende små bygninger kan nedrives uden anmeldelse.

Du kan søge din kommune om en nedrivningstilladelse. På kommunens hjemmeside under kategorien byggeri finder du her et ansøgningsskema, som du kan benytte. Det skal sendes ind sammen med en plan, der viser hvor huset er anbragt på byggegrunden. Du skal skrive bygningsnummeret ind, som det er anført i BBR-registeret.

Nedrivning af hus pris

Når du står med dit økonomiske valg – nedrivning eller reparationer – skal du i tilfælde af, du beslutter dig for nedrivning, gøre dig følgende klart.

Det koster at få foretaget en nedrivning af hus. Prisen varierer imidlertid, og den afhænger af flere forskellige faktorer. Typisk vil en nedrivning af et hus på 140 kvadratmeter koste ca. 100.000 kr. inkl. Moms. Her kan det altid betale sig at indhente et tilbud fra flere forskellige nedrivningsfirmaer, så du får den mest konkurrencedygtige pris.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

På denne side skal du beskrive opgaven og vedlægge dine fotos – typisk stedet, hvor opgaven skal udføres eller stederne, hvor det skal ske. Udover dette skriver du dine personoplysninger ind (telefon, e-mail etc.), Et afsluttende klik på ”Få 3 gratis tilbud nu – Indsend din opgave nu”, ender med at du fra nedrivningsfirmaerne vil modtage de tre billigste tilbud, uden at det på nogen måde for forpligter dig.

Generelt koster det afhængigt af husets størrelse cirka 50.000 – 80.000 kr. ekskl. moms eller ca. 60.000 – 100.000 kr. inkl. moms at få et almindeligt parcelhus fjernet. Men priserne er geografiske betingede. Det er som regel dyrere på Sjælland end det er i Jylland.

Her kan du se hvordan en nedrivning af et hus kan se ud

Der kan selvfølgeligt altid herske tvivl om det billigste tilbud er det bedste tilbud. Du skal derfor sikre dig at tilbuddet og den endelige kontrakt indeholder en række væsentlige punkter:

 • Prisen på nedrivningen – hvad omfatter den helt eksakt, og er det den pris, som du ender med til slut på dit budgets bundlinje? Kan du risikere, at der kommer flere uventede udgifter oveni, som ikke er blevet anskueliggjort.
 • Sortering og afskaffelse af affald. Her er det vigtigt, at affaldet sorteres rigtigt og bliver kørt væk til den rigtige plads. Det veksler fra kommune til kommune, hvordan affaldet skal håndteres, og hvor det skal køres hen. Ingen tvivl om, at det er en god idé at kontakte en teknisk forvaltning for at få informationer om håndtering af affald. Selvfølgeligt skal nedrivningsfirmaet stå for alt, når det kommer til sortering og bortskaffelse af affald, hvor f.eks. leje af containere bliver aktuelt.
 • Tidsplan over hvornår nedrivningsfirmaet begynder. Den tid der går med selve nedrivningen, og tidsforbruget mht. bortkørsel af affaldet er også væsentlige faktorer. Det kan være en god ide at aftale en dags bod, hvis firmaet bliver forsinket.
 • Betalingsfrister hvor der skal ligge klare aftaler omkring betaling, og i forbindelse forsinkelser hvad dette indebærer for regningerne.
 • Etableringen af en kontrakt kan evt. foregå ved, at du anvender en AB-forbruger standard-kontrakt. Denne kontrakt er udarbejdet af Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri, Forbrugerrådet og Tekniq.
 • Er der en garantiordning – de fleste firmaer har en garantiaftale gennem deres brancheforening, Byg Garanti. Denne aftale dækker sjusk, fejl og mangler på op til 100.000 kr. Undersøg om firmaet, er dækket af en garantiordning, og kig eventuelt på Byg Garanti’s hjemmeside for at se, om firmaet er registreret. Bruger du 3byggetilbud.dk vil du dog i mange tilfælde allerede været dækket for fejl og mangler op til 35.000 kr.

Specielle forhold ved nedrivning af hus

Gamle huse har ofte bølgeeternit- eller skifertage. Disse tage indeholder asbest, og det koster derfor mere at få fjernet et tag med asbest, og få bortskaffet asbestaffaldet. Hvis huset er opført før 1985, er der en meget stor sandsynlighed for, at der er tale om et asbesttag.

Desuden, kan der være PCB i huset, hvis det er bygget mellem 1950 og 1977. Her skal du være opmærksom på, at der er krav til de nedrivningsfirmaer, som skal fjerne den slags byggeaffald.

Hvis bygningen har en kælder, man vil sløjfe, skal denne efterfølgende fyldes op med grus.

Hertil kommer besværet med at køre affaldet væk fra huset. Den endelige pris er således betinget af en række forhold, og det kan derfor være endog meget svært at lave et præcist estimat på, hvad det samlet koster at nedrive et hus.

En tagrensning kan gøre underværker for dit hus. Du kan få 3 priser på tagrensning her.

Nye miljøkrav ved nedrivning af hus

Ifølge ”Ingeniøren” vil nye og skrappere miljøkrav fordyre nedrivning af gamle huse. Det handler f.eks. om stoffer som asbest, blymaling og PCB-holdige fuger, når bygninger rives ned eller renoveres.

En bekendtgørelse fra miljøstyrelsen om selektiv nedrivning knæsatte i 2014 en række skrappe krav m.h.t bortskaffelse af miljøaffald i bygge og anlægssektoren.

Da der ikke foreligger krav om, at nedrivningsfirmaerne får affaldet analyseret for miljøfarlige stoffer, genbruges byggeaffald, uden at vi egentligt ved, om det er forurenet. Analyser af byggeaffald har i udvaskningstest bevist tilstedeværelsen af kulbrinter, tjærestoffer og krom, der ligger over de miljøkrav, der bliver stillet til ‘ren jord.’

Efter miljøstyrelsens seneste plan vil et af kravene omkring nedrivning være, at medarbejderne skal uddannes, så de kan bestemme tilstedeværelsen af farlige stoffer og ved, hvordan de skal behandles.

De nye krav vil uden tvivl få prisen på nedrivning af hus til at stige. Dansk Byggeri og Nedbrydningssektionen har estimeret, at den årlige omsætning på markedet for nedrivningsopgaver vil vækste fra 2 – 4 til 3 – 6 mia. kroner, hvis alle nedrivningsopgaver skal gennemføres som en selektiv nedrivning.

Køber man en grund eller en ældre bygning, er det ikke usædvanligt, at køber er uvidende om kravene til håndtering af miljøaffald i forbindelse med nedrivning af private boliger. Det er ofte sådan, at man ikke har overblik over, hvor stor en ekstraregning, der kan tårne sig op, hvis man ikke ved noget om de miljøskadelige stoffer.

I værste fald løber regningen op i flere hundrede tusinde kroner. Her kan det ved en fast indgået aftale med et nedrivningsfirma ende med at køber selv skal betale.
 

Nedrivning af hus pris
 

Tilskud til nedrivning af forfaldne ejendomme

Det er muligt at få tilskud hvis du beslutter dig for en nedrivning af et hus. Tilskuddet administreres af din hjemkommune, hvis det er fra tiden før 1950 og det er beliggende i en landsby med et indbyggerantal under 3000. Ligger huset i det åbne land, kan du også søge om tilskud.

By, Bolig og Landdistriktsministeriet yder tilskud til nedrivning af gamle huse, som sagt enten hvis de er bygget før 1950, eller hvis de ikke har tidssvarende opvarmning, WC eller bad installeret. Alternativt skal husene være beliggende i små landsbyer med under 3000 indbyggere, eller i det åbne land.

M.h.t. sagsbehandlingen foregår den mestendels ved, at kommunerne behandler ansøgninger to gange om året. Der lægges under sagsbehandlingen også vægt på, at nedrivningen skal have en forbedrende effekt på omgivelserne.

Der kan knyttes forskellige betingelser til tilskuddet, som man eventuelt skal betale tilbage, hvis grunden f.eks. sælges indenfor tre år. Men de præcise krav varierer fra kommune til kommune.

Kan man lave nedrivningen selv

En relativ dyr byggeopgave vil hurtigt lede til, at en boligejer undersøger mulighederne for at gå i gang med et ”gør det selv” projekt. Man skal imidlertid her gør sig det klart, at det med at gøre det selv ikke er så lige til.

Du har allerede fået en del indtryk af opgavens omfang ved at læse det ovenstående. Så lad det være sagt med det samme. Hvis ikke du er praktisk anlagt og hvis ikke du forstår byggejuraen og junglen af tilladelser og bureaukratiske tiltag, der ligger bag projektet, er det bedste at lade være – er det letteste ikke, når alt kommer til alt, det, at du kan indhente de tre tilbud vi skrev om, ligesom du kan tjekke internettet for oplysninger om de tre nedrivningsfirmaer, der står bag tilbuddene.

Det kræver ikke alene håndelag, du skal også have fat i maskiner og værktøj. Projektet fordrer, at du har de rette maskiner, ved hvordan materialerne skal sorteres på samme tid med, at du som sagt har totalt styr på de regler, der gør sig gældende. Det er store og kraftige maskiner, der skal anvendes, og dem skal du ud at leje, når der skal rives et hus ned, ikke at forglemme her – et er at leje, noget andet er om du overhovedet ved, hvordan man skal betjene maskinellet.

Så hvis du ikke har det rette maskinel og den ekspertise som der skal til i forbindelse med nedrivningen af et hus på en effektiv og god måde, tilrådes det at få et nedrivningsfirma til at klare entreprisen for dig. Du sparer tid og du kan i stedet fokusere på det nye hus du skal opbygge på grunden.

Her kan du se hvordan det ser ud når højhuse til nedrivning skal sprænges væk

 

Comments are closed.