Understrygning af tag – Få 3 priser på under- & overstrygning af tag

0

Overstrygning eller understrygning af et tag indebærer i nogle tilfælde reparation af beskadiget mørtel og udskiftning af murværk og tagsten. Det er en opgave der kræver erfaring og en håndværkers snilde.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Indholdsfortegnelse

 

Overstrygning af et tegltag finder sted, hvis man ikke kan komme til at understryge taget. Den slags har med tagets hældning at gøre, tagets underlag eller om der er et undertag.

Hvis du under en taginspektion finder ødelagt, revnet eller på anden måde beskadiget mørtel mellem teglstenene, har du også lokaliseret steder, der er det primære indgangspunkt for fugt. Når først fugten er trængt ind fortsætter den med at foranledige skade.

Ældre tegltage er sædvanligvis understrøgne. Laget af mørtel på indersiden af tagstenene tjener dels til at tætne, dels også til at binde tagstenene sammen. På den måde styrkes tagkonstruktionen.

Problemet med de gamle tage er, at mørtlen med årene langsomt mister sin elasticitet. Vejrliget gør sit til at få mørtlen til at krakelere. Når blæst skaber bevægelse i taget, vil mørtlen uvægerligt briste, og den vil falde af og ned i store klumper. Når dette sker, er det et spørgsmål om tid, inden taget lækker.

Når det rigtigt går galt under en efterårsstorm, vil vinden nemmere kunne flytte på tagstenene, fordi stenene ikke er holdt på plads af mørtel. I nogle tilfælde rasler tagstenene ned af taget.

Rygsten er de vigtigste teglsten på taget. De udgør den ”første forsvarslinje” mod regnvand, og de skal derfor cementeres på plads og tætnes mod de udsatte kanter af stenen.

Traditionelt udføres understrygning med mørtel, mens man i dag er gået over til at bruge fleksible materialer, der minimerer problemerne med den krympning og de revner, der ofte forekommer i forbindelse med cement.

Arbejdsprocessen ved over- og understrygning af tag overordnet set

Mureren følger en trinvis procedure i forbindelse med understrygning af tage, der inkluderer følgende i opstartsfasen:

 • Kontroller for løse fliser. Hvis en sten sidder løst og den ligger forkert, skal den gamle fyldning skrabes væk og stenen skal skubbes på plads. Dette indebærer at mureren omhyggeligt fjerner teglstenen og den gamle mørtel.
 • Undersøg hver flise med henblik på at kontrollere for løs mørtel. Når det findes, skal det løse materiale fjernes grundigt og hulrummet rengøres.
 • Professionel over- og understrygning indebærer normalt, at mureren foretager en gennemgribende strygning af taget, fremfor blot at udvælge sig de værste steder.
 • Når alt er lagt på plads og al løst overskydende mørtel er fjernet, er taget klart til en fornyet under- eller overstrygning

Over- eller understrygning af tag og varmeforbrug

Varmeforbrug efter under- eller overstrygning af tagOverstrygning og understrygning af tag med fugemasse ses for det meste på varmeforbruget.

Dette skyldes, at den tættere tagflade formindsker gennemtrækket i tagets hulrum. Varmetabet bliver derfor mindre.

Hertil kommer at overstrygning besidder en lettere støjdæmpende effekt. Dette slår især igennem i nærheden af stærkt trafikerede veje, fordi den elastiske fuge dæmper vibrationerne i hele tagfladen.

Taget er derfor mindre fintfølende over for en stiv kuling eller et kraftigt stormvejr.

Tjek mørtlen årligt

På de gamle tage, hvor taget er under- eller overstrøget med mørtel, er det nødvendigt med årlige eftersyn. Og har der været kraftig storm kan det kun anbefales, at man også tjekker taget.

Tjek om taget er revnet, og endvidere om mørtlen krakelerer eller falder helt af. Om vinteren med snevejr og fygesne er det en god ide at kravle op på loftet for at efterse, om taget er tæt.

Det er en tommelfingerregel, at understrygningen skal gås efter i sømmene hvert femte år, og altid i tilfælde af du kan se, at taget slår revner, eller mørtel og sten falder ned. Det kan dog være svært, at se om taget har slået revner, hvis det er dækket med alger og skidt. Derfor kan det være en fordel for dig, at holde dit tag rent.

Hvis dit tag er beskidt eller dækket af alger, kan det være en god ide med en tagrensning. Du kan læse mere om tagrensning her.

Husk at du ikke kan bruge cement alene til understrygning af dit tag. Cement er et gråt pulver leveret i en sæk fra cementfabrikken, hvorimod mørtel er en blanding af cement, vand og sand.

Her kan du se hvordan Jem & Fix anbefaler at blande mørtel

Fra Mørtel til fugemasse

Den moderne form for både under- og overstrygning af tag i dag er ifølge magasinet idenyt baseret på en kunstig fleksibel fugemasse, der efter opvarmning skubbes ind mellem tagstenene med tryk. Fugemassen har sammenlignet med mørtel flere fordele.

Fugemassen binder eller klæber sig solidt fast til tagstenene. På den måde skabes der en samlet tæt flade, hvilket gør at taget holdes bedre sammen.

Fugemassen bevarer sin elasticitet i op til en 20 til 30 år. På ældre teglstenstage vil den syntetiske fugemasse tætne revner og sprækker bedre end mørtel. Dette kan forlænge tagets levetid.

Fugemasse i flere farver

Når dine øjne løber hen over taget, ligner en overstrygning en skygge. Fugemassen leveres i både sorte, brune og rødbrune farver.

De første uger fremstår overfladen blank; efter en fire til seks uger vil den imidlertid fremtræde mere mat, hvorved den bliver mere diskret. Efter en to til tre år vil fugens farve være så affarvet, at den sædvanligvis falder sammen med tagstenenes egen farve.

Sikkerhed ved under- og overstrygning af tag og tagarbejde

Under- og overstrygning af tag sikkerhedSikkerhedsforanstaltninger er af den største vigtighed, når man arbejder på et skråt tag. Risikoen for at falde ned fra taget er altid til stede.

Hertil kommer at man skal vide, hvor man kan træde på et eksisterende tag. Træder man forkert, kan det beskadige teglstenene.

De, der går på jorden ved huset, mens arbejdet står på, skal også tage sig i agt for nedfaldne materialer.

Alt dette taler igen for, at man skal rekvirere en fagmand, fremfor selv at kaste sig ud i opgaven. Den erfarne murer anbefaler, at man, inden man begynder at arbejde, indhegner områder, hvor der er fare for nedfald, så børn f.eks. ikke kommer til skade.

Værktøj til understrygning af tag

Hvis du absolut skal forsøge dig med at gøre det selv, skal du også investere i værktøj.

Værktøj til opgaven er betinget af, om der skal understryges eller overstryges.

Almindeligvis er det alene fornødent med murerens standardværktøjer:

 • Fugeske
 • Tagske
 • Spandske eller en mopske
 • Malerpensel eller en radiatorpensel
 • Gult kvadratisk pudsebræt
 • Spande eller lignende til blanding af mørtel
 • Eventuelt en mørtel fugepistol

Endvidere skal du have fat i en stige og eventuelt et stillads, samt materialer til afspærring af arealet nedenfor taget. Og selvfølgeligt skal du have fat i materialer til blanding af mørtel (reparation af ældre tage), alternativt fugemasse i stedet for mørtel, samt tagstenene.

Måske skal man helt afholde sig fra, at anvende mørtel for i stedet, at udskifte mørtlen med fugemassen på samtlige sten. Den elastiske fuge er som sagt en bedre løsning end mørtlen.

Hvad koster understrygning af tag

Det er som sagt kun for den praktisk anlagte selv at gå i gang med under- og overstrygning af tag eller andet tagarbejde. Derfor er det klogeste for de fleste at rekvirere sig assistance fra et professionelt murerfirma.

Du skal med andre ord tænke dig godt og grundigt om, inden du sætter dit projekt i gang. Det er hævet over enhver tvivl, at under- eller overstrygning af tag fordrer både teknisk indsigt og praktiske færdigheder.

Hertil kommer naturligt nok spørgsmålet, om du har tid og lyst til selv at gøre det. Det skal ske i din fritid, og selvom du ikke direkte kan sætte en værdi på din fritid, er det alligevel sådan at prisen på en time af din fritid svarer til den time, du skal betale en anden for at bevare din fritime. Om din fritid er kostbar, afhænger af dine egne præferencer mht. omkostningen versus nytten ved at holde fri.

Det kan derfor kun anbefales, at du rekvirerer en erfaren murer til entreprisen. Under- og overstrygning af tag er en indviklet opgave, der fordrer erfaring og teknisk indsigt for at blive løst perfekt. Merudgiften i form af investeringen i et håndværksmæssigt perfekt tag sparer dig for genvordigheder og bekymringer.

Men hvad koster det så at få understrøget sit tag? Det er umuligt at svare på, da der er mange ting der har indflydelse på prisen. F.eks svinger priserne meget, alt efter hvor i landet du bor, og derudover er der ingen opgaver der er ens. Du kan dog beskytte dig selv mod for høje priser, ved at indhente tilbud fra flere håndværkere.

Få 3 priser på understrygning af tag

På 3byggetilbud kan du bestille bestille tre uforpligtende tilbud på understrygning af tag. Du skal blot beskrive og indsende din opgave via formularen, hvorefter den behandles. Du vil efterfølgende blive kontaktet telefonisk, og du modtager på e-mail tilbud fra tre udvalgte murerfirmaer.

Du kan herefter vælge det tilbud, du synes bedst om og tage kontakt til firmaet. Først når der er indgået en aftale, er du forpligtet. Indtil da er det hele på det sonderende plan.

Du bliver også tilbudt en såkaldt entreprisegaranti, som er dit økonomiske sikkerhedsnet, hvis et og andet skulle gå galt under projektets afvikling. Håndværksmæssige fejl eller mangler ved det leverede arbejde er omfattet af en forsikring til max. 35.000 kroner.

Boligforeninger, selskaber og erhverv er omfattet af en udvidet dækning på max. 100.000 kroner.
 
Understrygning af tag pris

Understrygning eller nyt tag

TagarbejdeTage udført i teglsten kræver en murers håndværksmæssige snilde og det gælder, hvad enten det er et helt ny teglstenstag man etablerer, eller man reparerer det gamle tag.

Står du med en nybygning og spærene og lægterne er sat op til et helt nyt tegltag, er der flere ting du skal være klar over.

Nye tegltage tager sig dekorative og fuldendte ud, hvis de er lagt korrekt. Det er her den faguddannede murer kommer ind.

For nok er der sikkert de, der mener de kan klare opgaven selv, og nogle vil da også kunne slippe heldig fra det; imidlertid er det de færreste, der har håndelaget og den fornødne ”know how”. Og derfor er det en god ide at screene markedet og indhente det bedste og billigste tilbud.

Det skulle jo da nødigt gå sådan, at et hus’ salgsværdi forringes på grund af et for dårligt lagt tag. Du skal gøre dig en række overvejelser, inden du kaster dig ud i et sådant projekt. Vigtigt er det naturligvis, om din eksisterende tagkonstruktion overhovedet kan bære et tungt tegltag? Vi tænker her på de, der vil gå fra en type tag (f.eks. skifer, eller bølgeeternit) til et tegltag?

Andre ting som f.eks. priserne spiller også ind. Og yderligere er der spørgsmålet om, hvilken type tegl der vil tage sig flottest ud, hvilken type tag skal du vælge og om det er det rigtige du vælger.

Det kunne jo være, at du ville foretrække blikkenslagerens skifertag eller tømrerens bølgeeternit, tagdækkerens tagpap og ikke at forglemme de mere sofistikerede tagkonstruktioner som f.eks. stråtag eller inddækkede kobbertage.

Tungt eller let tag

Ifølge Bolius.dk er det i forbindelse med opførelsen af et nyt tag mestendels ikke problematisk, at man går fra et “tungt” tag (tegltag) til et “let” tag (f.eks. bølgeeternit). Værre er det imidlertid, hvis man går fra et let til et tungt tag. Her skal man virkeligt passe på!

Det handler som sagt om den eksisterende tagkonstruktion spærene og lægterne overhovedet kan bære vægten af f.eks. teglsten. Hvis man blot tror, at den eksisterende konstruktion kan bære alt, tager man i nogle tilfælde fejl. Problemet finder derfor sin løsning ved, at man forstærker spærene.

Igen kan det ikke siges tit nok – lad være med at tro, at du er verdensmester. Her er det virkeligt en god ide at søge rådgivning hos en ingeniør eller en håndværker, der kan lave den slags beregninger.

Tagets Hældning

Desuden betinger tagets hældning, hvilken type tagbelægning man kan vælge. Producenter af tagbelægninger ligger inde med den fornødne dokumentation af hvilke omstændigheder, der sikrer at tagbelægningen lever op til byggereglementers forskrifter.

Fordrer tagbelægningen et undertag eller en anden slags underlag? Hvor meget skal tagets hældning mindst være?

Desto fladere underlaget til en tagbelægning er, desto tættere vil taget normalt være. Dette, fordi kravene til belastningen af et fladt tag er større, end de er for et tag med en mere stejl hældning.

Tagformer

Blandt de mest kendte og anvendte tagformer finder man ifølge Bolius følgende former:

 • Saddeltag (heltag)
 • Valmet tag
 • Pyramidetag
 • Mansardtag, oftest på etageejendomme
 • Københavnertag, udelukkende på etageejendomme
 • Built up-tag/fladt tag
 • Tag med ensidigt fald (pulttag eller halvtag)
 • Tøndetag (buetag eller hvælvet tag).

Fordele og ulemper ved et tegltag

Ud fra en samlet betragtning skal det nødvendigvis siges, at på trods af, at tegltaget besidder en række iøjnefaldende fordele, så er der også nogle ulemper at tage betragtning.

Her lister vi fordelene og ulemperne ved tegltag:

 

Fordele:

 

Ulemper:

Lang levetid (50-70 år) Relativ høj pris pr. m2
Lydabsorberende Kræver en vis vedligeholdelse
Et flot, klassisk udseende Tungere end de fleste andre tagtyper.

Tabellen indeholder både ”bløde” og ”hårde” værdier. Klart nok tæller den relative høje pris med en vis vægt, når valget skal træffes.

Når prisen i dag er umiddelbar høj, skal man imidlertid ikke blot se på dette, hvis man tænker økonomisk. Tagets levetid er en anden vigtig faktor således at forstå, at desto længere levetiden er, desto lavere bliver den årlige nutidsværdi af en investering, der rækker langt ind i fremtiden.

I nogle tilfælde kan man ende med, at taget der i dag tager sig dyrt ud, i virkeligheden er billigere, fordi tidshorisonten mht. levetiden er så lang, at den årlige udgift bliver lav. At realisere sådanne fordele kræver selvfølgeligt, at man har den fornødne betalingsevne eller kredit, så man kan realisere fordelene ved den lange levetid.

Oveni dette kommer naturligvis det faktum, at investeringen både er en anlægsinvestering (i tilfælde af et nyt tag) og en driftsinvestering (reparationer og vedligeholdelse). Tegltaget kræver mere vedligeholdelse og bliver mht. driften måske relativt dyrere. Igen skal dette dog fordeles over en samlet levetid.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Priser på tegltage

Priserne kan svinge alt efter, hvor i landet man befinder sig. Den slags har først og fremmest med arbejdslønninger og kundepriser at gøre. Yderligere kommer spørgsmål som transport af materiale og afstande ind i billedet.

Vi kan med andre ord ikke blot opstille en standardpris for hele landet. Prisen er generelt set bestemt af flere forhold:

 • Prisen pr. tagsten
 • Tagarealet
 • Tagets kompleksitet.

Hvis vi tager nogle priseksempler, er håndværker.dk en god kilde. Man opstiller her som eksempel fire forskellige tagprojekter.

Pris på tag med B & C tegl

Eksemplet forudsætter et 300 m2 rødt B&C tegltag fra Monier.  Det forudsættes, at taget indeholder en kvist og der er indsat Velux ovenlysvinduer. Arbejdet spænder over 4 – 6 uger. Projektet gennemføres i Gilleleje nord for Helsinge.

Pris på taget er ca. 375.000 kr. ekskl. Moms, og i tilfælde af, at man får behov for at tage et lån, kan man beregne sin delbetaling til 2878 kr. for et lånebeløb på 350.000 kr. med en løbetid på 180 måneder (15 år) og en variabel debitorrente på 4.91 %. Lånet inkluderer et oprettelsesgebyr på 3.000 kr.

Pris på Meyer tegltag

Tagarealet på projektet lokaliseret i Haderslev er mindre med sine 95 kvadratmeter tegltag af typen rød Creaton Natur fra V. Meyer.

Projektet indkalkulerer nye Velux ovenlysvinduer og Rheinzink zinktagrender samt nedløbsrør. Arbejdsprocessen er sat til at vare en uge. Pris på taget er ca. 100.000 kr. ekskl. Moms. En prisberegner vil vise dig finansieringsmulighederne.

Pris på tag med IBF tagsten

Dette nye IBF tegltag er lokaliseret i Ikast nær Herning.

Der er tale om et IBF tegltag med Velux vinduer og Lindab Rainline tagrender. Ydermere monteres der Ivarplank vinskeder fra Cedral A/S. IBF tegltaget inkl. Rainline tagrender, Velux ovenlysvinduer og Ivarplank vindskeder er sat til en anskaffelsessum på ca. 150.000 kr. -.

Arbejdsprocessens varighed er sat til ca. 2 uger.

Hvis du selv har lyst til, at begive dig i kast med at montere nye tagrender, så har vi en guide til montering af tagrender her. Du kan også vælge, at få 3 priser på montering af tagrender, i stedet for selv at montere dem.

Pris på saddeltag med Randers Tegl

Saddeltaget med sorte engoberede teglsten fra Randers Tegl er placeret i Kastrup. Tagkonstruktionen er forstærket af spær.

Efter tagkonstruktionen er på plads foretages der efterisolering af loftet. Hertil kommer at tagrenoveringen indkalkulerer renovering af to kviste, to nye Velux vinduer, zinkinddækning, opmuring af gesims, ny skorsten samt tagrender i galvaniseret stål.

Prisen på ca. 475.000 kr. er inkl. Moms, og den indeholder endvidere opstilling, leje og nedtagning af stillads. Som med de øvrige eksempler ovenfor vil en prisberegner illustrere dine finansieringsmuligheder.

Arbejdsprocessens varighed er sat til ca. 8 uger.
 
Understrygning af tag pris

Investering i nye teglsten

Nye teglstenHvis du simpelthen vil have et splinternyt tag, handler det om mere end blot at udskifte gamle ødelagte sten og erstatte dem med nye tilsvarende sten. Det er også i denne forbindelse at det bliver muligt at gå fra sammenføjninger baseret på mørtel og til fugemasse.

Du skal for det første vælge en farve. Du skal se på, hvordan udbuddet af teglsten er, og hvad de koster? Det fulde udvalg af farver, der er tilgængelige fra din valgte producent er mere omfattende, end man lige går og forestiller sig.

Vær ikke alt for bekymret mht. at gå fra det nye og tidssvarende til noget, der ser ældre ud og mere er i tråd med dit oprindelige tag.

Udvalget af tagsten på markedet indebærer flere udformninger, overflader og farver.

Skal det være vinge eller fals?

Vingetagsten er det, vi oftest forbinder med et teglstenstag. Der er tale om en enkel dog flot dyb bue, mens stenens yderkanter vertikalt – vingen – går ind over naboteglstenen.

Falstagsten er med tiden gået hen og blevet den mest anvendte teglsten. Tagstenene er formpressede, og de har en glat overflade. Falsene sikrer, at de vandrette samlinger mellem tagstenene er tætte. Som med vingetagsten, er det sådan, at falstagsten leveres i flere forskellige former, herunder også i en kombination med vingeformen.

Holdbarhed

Hvis vi ser på dels tagtype dels forskellige karakteristika, kan vi sammenligne de to typer teglsten, det drejer sig om.

Tabellen indeholder vurderinger foretaget af Bolius:

 • Tagets holdbarhed og i den forbindelse, hvor lange perioder vi taler om. Tagets levetid er selvfølgeligt interessevækkende, fordi der ofte er en sammenhæng mellem lang levetid og mindre vedligeholdelse.
 • Alle tage er principielt set tætte, hvis de er lavet rigtigt. Hvis man imidlertid går i detaljer, er der alligevel tage, som ikke er helt tætte. Mindre mængder vand kan trænge igennem et almindeligt tegltag (vingetagsten), fordi teglstenene ikke ligger fuldstændigt tæt.
 • Materialeprisen er den totale omkostning til taget uden omkostningerne til montering/lægning af taget
 • Montageprisen er de omkostninger, der er knyttet til taglægningen, altså selve udførelsen, og ikke udgiften til materialer.
 • Kompleksiteten fortæller noget om, hvor indviklet arbejdet er. Det handler om, hvor svært det er at gennemføre en tagdækning. Desto vanskeligere det er at lægge et tag, desto dyrere bliver det i arbejdstimer. Og hvis komplekse tagkonstruktioner laves forkert, er mulige følgeskader mere alvorlige end set i forbindelse med enklere tage.
 • Løbende vedligeholdelse veksler fra tag til tag. Nogle tagdækninger fordrer mere vedligeholdelse end andre gør det, og dette får begribeligvis mening, når det kommer til din økonomi, ikke at forglemme besværet.
Tagtype Holdbarhed, tidshorisont Tæthed mht. vand Materialepris Montage pris Kompleksitet Krav til vedligehold
Tegltag, herunder: Lang/mellemlang Rimelig tæt Rimelig Dyr Høj
Vingetagsten Lang/mellemlang Rimelig tæt Rimelig Dyr Høj
Falstagsten Lang Tæt Rimelig/dyr Dyr Høj Mange

Kilde: https://www.bolius.dk/tagbelaegningers-fordele-og-ulemper-17733

Her kan du få lidt viden om tegltage

Naturtegl

Naturtegl leveret uden nogen form for behandling af overfladen er de mest solgte. Det gælder særligt for den klassiske røde udgave, der falder smukt sammen med de fleste hustyper.

Naturtegl sælges også i blåsort. Overfladen på denne teglsten er som sagt mat, og den genspejler ikke solens stråler.

Glaseret tegl

Her har du yderligere en elsket teglsten med en overflade i glaseret tegl. Stenen egner sig specielt til klassiske villaer og i den dyrere ende, palæer.

Glaseret tegl er chikt og moderne, men hvor stenene skal lægges op, afhænger helt og holdent af, hvilken hustype, man har? Det vil f.eks. tage sig noget mærkeligt ud, hvis de sættes op på almindelige enfamiliehuse.

Overfladen på stenen afspejler sollyset, så du bør måske overveje om dette kan være til gene for dine naboer? Her kommer engoberet tegl ind i billedet som en løsning

Engoberet tegl

Det engoberede teglstenstag minder om den glaserede tegl, men overfladen har undergået en behandling, der er mat, hvilket minimerer det reflekterende.

Engoberet tegl er en smart løsning, når det kommer til at løse problemet med nabogener.

 

Comments are closed.