Støbning af fundament

0

Når vinteren rinder I grøft og I grav er en sang, som mange kan huske. Det var en, man sang førhen og vel stadigt gør det I løbet af ens glade og sorgløse skoletid. Sangen skrevet af Johan Skjoldborg og komponeret af Johannes Torrild hører til blandt de danske sangskatte i højskolesangbogen.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Indholdsfortegnelse

 

Når sangens vers slutter af med ordene “Med min hakke, min skovl og min spade” kommer man uvægerligt til at tænke på, at forårets komme også varsler de mange udendørs projekters tid. Foråret er endelig kommet, og vinterens greb smelter rislende under ens fødder.

Jo nu er det tiden, hvor vi skal udenfor i det fri. Nu er det tiden, hvor der skal rundes af på forrige efterårs projekter, ligesom det er tiden, hvor nye projekter skal skydes i gang.

På samme tid er det årstiden, hvor ”gør det selv folket” vejrer morgenluft. Nu skal der snavs op under neglene, og nu skal hænderne gøres en smule beskidte. Mange vil gerne i gang med tilbygninger til den eksisterende bolig, så der bliver mere plads.

Det kan handle om opsætning af gipsvægge så du får flere rum, eller opsætning af drivhus i haven. Det kan handle om en garage, en carport eller en vinterhave. Der kan være mange ting, man gerne vil, men man er ikke helt sikker på, hvordan man skal starte på det hele.

Støbning af fundament begynder ved grunden

I alle disse tilfælde er støbning af fundament en betydelig begyndelse på opførelse af- og tilbygning til forskellige huse og bygningstyper. På samme tid med er det en særdeles vigtig del af opførelsen af solide vægge og et sikkert bygningsværk. For hvis ikke du har et ordentligt fundament, går det ud over kvaliteten af dit hus eller din tilbygning.

Før du går i gang med en tilbygning og skal til at støbe et fundament, er der en række ting, du bør vide. Hermed er det også sagt, at den grundlæggende beslutning for husejere, der vil gøre det selv, alligevel altid vil involvere spørgsmålet, om det er noget man kan klare selv.

Den mindste tvivl her bør få dig til at overveje dit behov for at få fat i en fagmand og lade ham klare arbejdet for dig. Hvis du selv ønsker at give dig i kast med et sådant byggeprojekt, er der hjælp at hente for dig i denne artikel.

Her er et par af de vigtigste ting du skal vide om beton før du sætter i gang med støbning af fundament:

  • Bliv fortrolig med blanding af beton

Du skal bruge et billigt mørtelkar eller en trillebør samt en spade, når du blander beton, og du bliver nødt til at sætte dig ind i betonblandinger og tilsætninger. På samme tid skal du vide noget om, hvordan vandindhold påvirker konsistensen af beton.

  • Betonfarve

De færreste tænker vel egentligt på, at man gennem eksperimentér med integrerede pigmenter blandet direkte ind i betonen, kan skabe forskellige farver. Det kan foregå før du støber gulv, eller mens du venter på, at betonen stivner.

Betonfabrikanterne er i dag mestendels gået over til flydende farver. Men pulverfarver er fortsat det mest fremkommelige for ”gør det selv folket”; disse farver kan købes på nettet eller i byggemarkeder.

Pulverfarverne også kendt som “oxydfarver” indeholder jernoxider. Farverne er ugiftige, lysægte (dvs. de falmer ikke), og de er meget farvende. Det er muligt at få fat i et væld af farver, og det gælder lige fra hvid beton over til rød, gul, brun, blå eller sort beton.

Du skal imidlertid gør dig det klart, at det kan være svært at gendanne samme farve, hvis du efter første blanding skal håndtere en ny blanding.

Sådan kommer du i gang med støbning af fundament

Det første du går i gang med inden selve støbningen er udgravningen. Der skal støbes på en fast bund, og du skal frostsikre.

Før udgravningen går i gang, er det bedst at lave en klar plan og udførlige tegninger over projektet, så du senere kan lave en afsætning med snore og pæle, hvor din skitse og dine mål lægges ud på jorden. Udover at det tilrådes at afsnore, skal du markere hjørnerne af fundamentet med pæle eller stolper. Du skal sikre dig, at hjørnerne ligger vinkelrette, før du tager det første spadestik.

Når stolperne er i jorden, aftjekkes de vinkelrette hjørner. Ved du noget om geometri, kan du passende anvende Pythagoras formel (A2+B2=C2). Hvis der fra et hjørne måles 3 meter i den ene retning og 4 meter i den anden vil der skulle være 5 meter mellem de to punkter.

Når hjørnerne ligger i den rette vinkel, laves der ”galger” ud fra hvert hjørne. Du slår ganske enkelt søm i toppen i hver pæl, så du kan vikle snoren omkring. Snoren bindes fra søm til søm for at markere fundamentets omkreds. Galgerne sættes i den rette afstand fra hjørnestolperne – underforstået sættes de, så de ikke står i veje for udgravningen.

De laves af 3 lægter, der bankes i jorden. To brædder sættes på i samme højde, f.eks. ved øverste kant af det kommende fundament. Du skal anvende vaterpas eller nivelleringsudstyr til denne opgave.

Når du er færdig med fundamentet, så vil det være en god ide at få isoleret gulvet også. Du kan få 3 priser på isolering af gulv her.

Udgravning og støbning af fundamentet

Når afsætningen er lavet korrekt, kan du gå i gang med at grave renderne til dit fundament. Bunden skal ligge på omkring de 90 cm af hensyn til, at du når den rette frostsikre dybde. Hvis dybden ikke er frostfri, er der fare for at der opstår sætningsskader, når frossen jord breder sig mere end optøet jord.

Støbning må ikke laves på muldjord eller mosejord, fordi disse jorders mangel på fasthed vil få basen til at synke. Er jorden imidlertid fast, og er udgravningen lavet korrekt med lodrette render i siderne, kan du starte på støbearbejdet.

Renden fyldes skiftevis med beton og lecablokke op til færdig højde. Fundamentet pudses derefter af med pudsemørtel. Til opmuringen bruges der en muremørtel.

Støbearbejdet

Du skal her skelne mellem forskellige typer af fundamenter – det følgende er tre ofte forekommende eksempler.

 

Støbning af fundament pris

 

Støbning af fundament til boliger

Fundamentet på boliger har den funktion, at det skal isolere mod kulden og af samme grund stilles der derfor også større krav til fundamentet. På samme måde som til en garage, der ikke er opvarmet, graves der først en rende ud til fundamentet.

Ved fundamenter til boliger er kravet, at renden skal være bredere. I stedet for de 15 – 25 cm. der kræves ved ikke opvarmede bygninger, skal renden her være 33 – 39 cm. for fundamentet.

Når renden fyldes op, anvendes der fabriksbeton, som man bestiller leveret med en beton bestående af støbemix og cement, der blandes på stedet. Der fyldes ca. 5 cm beton i renden, og der stampes efter med en pæl eller lægte. Arbejdet fortsætter indtil betonen ligger lige under terræn.

Overfladen af betonen afglattes plant, hvorefter der afsættes tid til, at det størkner.

For at sikre isoleringen mures der med to skift af lecablokke ovenpå betonen (lecaterm blokke). Blokkene kan leveres i dimensioner fra 33 cm og op til 49 cm med flamingo i midten af blokkene. Der vil sædvanligvis være en afstand på ca. 15 – 20 cm fra det endelige terræn og op til toppen af den øverste lecablok.

Blokkene skal mures og pudses op, så du skal blande en mørtel af bakkemørtel, vand og cement. Efterfølgende til pudsningen anvendes en special mørtel blandet op med strandsandsmørtel eller muremørtel, vand og cement.

Til muringen blandes 3,5 % muremørtel med cement og vand i forholdet 1 del cement til 6 dele muremørtel. Muren skal naturligvis ligge i lod; der skal mures efter snoren spændt op i galgerne.

Her kan du se en video om støbning af fundament

Støbning af fundament til garage

Her starter du med at grave en rende i jorden med en bredde på ca. 15 – 25 cm. Renden skal ligge på et fast underlag, og den skal ligge mindst 90 cm under jordens overflade. Betonen kan enten bestilles som færdigbeton leveret med lastbil, eller du kan blande selv med cement og støbemix.

Vælger du selv at blande, skal du m.h.t. cement og støbemix huske, at det skal ske i forholdet 1:7.

Siderne bygges op med fundablokke, der stikkes ned i den bløde beton. Du kan med små bevægelser vrikke blokken på plads til, den står fast i betonen. Det er derimod knapt så vigtigt, at toppen af fundablokkene ligger i endelig højde; dette kan altid rettes til så længe betonen er blød.

Der skal være en ca. 5 – 6 cm afstand fra toppen af fundablokkene til der, hvor toppen af det færdige fundament ender op. Fundablokkenes hulrum fyldes op med beton. Du kan anvende mindre lægter, armeringsjern eller lignende, når du stamper betonen til.

Efter støbningen spændes plader fast på fundablokkene. Her skal du bruge skruetvinger, så pladerne spændes godt fast. Overkanten af pladerne skal ligge, hvor toppen af fundamentet skal være. Du kan nu fylde cementmørtel i og ved at bruge et bræt, kan du rette toppen af langs pladerne. Cementmørtlen skal blandes i forholdet 1 : 3.

Når fundamentet er tørt, pudses der op med mørtel. Her kan man anvende 3,5 %, 5,1 % og 6,6 % strandsandsmørtel der blandes til KC 20/80/550, KC 35/65/650 eller KC 50/50/700.

I stedet for fundablokke er en alternativ metode den, at du sætter en forskalling op. Forskallingen laves så indersiden af den yderste del og den går op til snorene, som er afsat på galgerne.

Som forskallingsbrædder benyttes 30 x 100 mm ubehandlede brædder. For hver ca. 60 cm udføres der en afstivning i from af en trekant og et spyd. Når forskallingen er færdig, skal overfladen af fundamentet være rengjort, inden støbningen går i gang.

Ved støbningen anvendes der beton sat sammen som 1 del cement og 7 dele støbemix. Betonen fyldes ned i et roligt tempo i forskallingen. Problemet er at en for hurtig påfyldning vil skubbe forskallingen, så hele fundamentet bliver skæv. Efter forskallingen er fyldt op, rettes toppen af med et bræt. Forskallingen skal stå i 3 dage før den tages af.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Skal du have lagt laminatgulv, også kaldet klikgulv, senere i byggeprocessen? Du kan læse vores guide til lægning af laminatgulv her.

Støbning af fundament til skur eller carport

Fundamentet til et skur eller en carport består mestendels af et punktfundament. Dette opføres enten som en forstøbt stolpebærer eller alternativt på den måde, at der støbes direkte på stedet. Det er mht. punktfundamenter ikke nødvendigt at grave en rende som nævnt ovenfor.

Det er nødvendigt, at der graves smalle huller, hvor du skal anvende et jordbor. Har du erhvervet dig en stolpebærer, skal denne placeres nede i hullet. Jorden fyldes ned i hullet, og der stampes godt til omkring stolpebæreren.

Alternativt kan det være, at du har købt dig et stolpebeslag, som du vil støbe fast med støbemix, vand og cement. Også her skal der graves et hul, hvor du skal bruge et jordbor. Hullet skal ned i mindst 90 cm’s dybde, og du skal huske, at underlaget skal være fast i bunden af hullet. Hvis du selv blander betonen, skal den blandes i forholdet 1 del cement til 7 dele støbemix.

Du starter med at blande betonen, og fylde den ned i hullet. Anvend et par stykker træ, så du kan etablere det korrekte mellemrum mellem betonen og undersiden af stolpebeslaget. Det skal være sådan, at der kan komme luft mellem. Alle stolpebeslag skal anbringes i det samme horisontale plan, eller du sal lave det sådan, at niveauforskellene tænkes ind i opbygningen af carporten.

Tilladelse til dit støbningsprojekt

Du skal være klar over, at du ikke undgår bureaukrati, hvis du sætter et projekt i gang, der involverer støbning. Så du skal, før du kaster dig ud i et byggeprojekt, søge tilladelser hos dine kommune.

Yderligere er der en god ide at sætte sig ind i, om der er specielle forhold, der skal tages hensyn til. Det kan her dreje sig om ting som afstand til vejmidte og naboskel. Følgelig skal du være helt obs. på, hvilken form for fundament, du vil bygge.

Dit byggeprojekt afhænger helt og holdent af, om du eksempelvis bygger bolig, garage, carport eller lignende. Det vanskeligste projekt mht. fundament er det, der skal etableres under boligen; denne type skal være isolerende, og den skal kunne holde kulden ude.

Professionel hjælp til støbning af fundament

Hvis du alligevel ikke selv har hjerte- eller tid til fuldt ud at kaste dig ud i støbning af et fundament, er der altid den mulighed at lade en fagmand komme til. Du kan selvfølgeligt fortsat her gøre en del af arbejdet, så det bliver lettere for fagmanden at gå i gang. Men skal du overhovedet kunne gøre en forskel her, er det selvfølgeligt vigtigt, at du skaber dig et overblik over det, vi lige har berørt med denne artikel.

Priserne kan være temmelig svær at fastsætte, fordi projektets gennemførelse i høj grad afhænger af, hvor meget du selv kan lave. Hertil kommer valg af leverandører, arbejdstid og materialer. M.h.t. valget af leverandør er det selvfølgeligt konkurrencen mellem tilbudsgivere, der spiller ind. Her kan du bruge nettet til at finde det billigste tilbud

Du kan mange steder udbyde opgaven og få nogle uforpligtende tilbud, før projektet skydes i gang. Et overslag der inkluderer både fjernelse af det eksisterende fundament, kloakarbejdet, oprydningen, udgravningsarbejdet og støbningen af fundament samt støbningen af gulv, ligger på omkring de 60.000 kr. inkl. moms.

Få 3 priser på støbning af fundament

Du kan indhente de bedste og mest attraktive tilbud på støbning af fundament, uden nogen som helst form for forpligtelse før du har lavet en endelig aftale. Det er altid bedre at spørge sig for end at forgøre sig. På den vis er du forsikret, så du altid kan finde den mest konkurrencedygtige pris på din opgave.

Du kan vælge at bruge 3byggetilbud.dk, hvis du vil indhente tre priseksempler ganske gratis og uforpligtende på din opgave. Tilbudende stammer fra professionelle firmaer i dit nærområde. Og de er ofte klar til omgående at tage fat på opgaven.

 

Støbning af fundament pris

 

Her kan se hvordan processen er hos 3byggetilbud

Hvad koster støbning af fundament?

Som sag afhænger prisen helt og holdent af opgavens karakter, og hvor meget du selv kan lave. Der findes mange parametre og mange faktorer bag en prisberegning, som f.eks opgavens størrelse.

Priserne svinger fra firma til firma, og de afhænger desuden af, hvor i landet den respektive opgave gennemføres. Prisen i Hovedstadsområdet er højere end f.eks. i Sønderjylland.

Det er bl.a derfor at det altid er en god ide at indhente flere tilbud til samme opgave. På den måde sikrer du dig, at den pris du får på opgaven, nu også er konkurrencedygtig.

 

Comments are closed.