Tagrensning – Få 3 priser på rensning af tag

0

Det kan godt være, at du holder af de fire årstider, som påvirker det danske vejr. At du elsker det, skal dog ikke bortforklare, at dit tag ser lidt anderledes på dette. Regn, tåge, is og endda skygger fra store træer kan skabe det perfekte miljø for, at mos, alger og svampe begynder at slå ud og vokse.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Indholdsfortegnelse

Mos, meldug, alger og lav vokser sig ind under taget, og dette slider på taget. Dette kan endog medvirke til at løfte taget, og så er der ikke langt til, at vand samler sig for til sidst at lække og trænge ind i huset med råd og svamp som resultat.

Mange spørger derfor ofte sig selv: “Hvor tit skal jeg rense mit tag?”

Dette er et godt spørgsmål, hvor der desværre ikke er noget let svar lige ved hånden. Hvor ofte du skal rense dit tag, afhænger virkelig af flere faktorer, som påvirker tilstanden på dit tag.

Lad os se lidt på dette, så du sættes i stand til bedre at kunne beslutte, om dit tag skal rengøres her og nu, og hvor tit det skal ske?

Men først: Hvad er alger, mos, meldug og lav for noget, hvad forårsager dette og hvordan kan man rent og effektivt rense et tag.

Skurkene bag de overgroede tage

Tagrensning - Før og efter
Tagrensning – Før og efter

Der er med andre ord to ting vi skal tage hensyn til, når det kommer til snavsede og mosgroede tage.

Miseren kan for det første forårsages af overdreven fugt, der fremmer vækst af mos, svampe og bakterier, og for det andet kan det handle om skader på selve taget.

Hvis vand først begynder at sive under dine tagplader eller dine tagsten, der hvor solen ikke når ind, er den gal.

Her er en række årsager til disse problemers opståen:

Tung regn

Hvis det himlen har åbnet sine sluser i en så udpræget grad, som det skete i sommeren 2017, samles der regnvand på dit tag, og det er dette, der skaber det perfekte fugtige miljø for bakterier, mos og svampes trivsel.

Det samme efter ekstra regnfulde vintre, hvor du om foråret vil bemærke en del mere mos og svampevækst på dit tag end det normale.

Mængden af ​​regn, der falder på dit tag, har stor indflydelse på når (og hvor ofte) du skal rense tag.

Hvis du ikke er sikker på, om dit tag skal renses, kan du altid kontakte en fagmand for at få for en gratis inspektion og et skøn.

For meget skygge

Mange huse er beliggende under et dække af store træer. Træer er smukke – de hjælper med at holde dit hjem køligt om sommeren, og de medvirker til at øge værdien af ​​din ejendom.

Desværre kan de også gøre det svært for fugt at fordampe fra dit tag.

Hvis dit tag er i et skyggefuldt område, vil du sandsynligvis have brug for en taginspektion og en rengøring oftere end, hvis du har et frit beliggende tag.

Faldende blade og andet affald

Hvis du ofte bemærker blade eller andet snavs fra træer, der samler sig på dit tag, bør du overveje mere hyppige tagrensninger.

Når blade dækker dit tag, udskiller de også fugt, hvilket gør det lettere for mos, svampe og bakterier at formere sig. Dette kan så på sin side forårsage udvikling af lækager.

Andre faktorer der gør det nødvendigt at få renset taget

Der er mange andre grunde til, at du bliver nødt til at igangsætte hyppigere tagrensninger eller ekstra vedligeholdelse af taget.

Efter en lang og snetung vinter kan det hænde, at sneen ligger længere på taget, inden den endelig tør. Og det medvirker selvfølgelig til, at der samles vand og fugt på taget

En intens vind- eller haglstorm kan have forårsaget skade på din tagplader eller tagsten. Hertil kommer skader på taget, fra et faldent træ eller en gren.

Hver gang du bemærker lækager, manglende plader eller sten eller andre tegn på skade, skal du omgående iværksætte reparationer.

Tagets alder

Sidst, men ikke mindst, spiller tagets alder også en rolle for, om tagskader nemmere vil kunne opstå. Ældre tage har større sandsynlighed for, at blive ramt af skader.

Her er de forskellige tages omtrentlige levetider:

  • Naturskifertag 70-90 år
  • Almindeligt tegltag 50-70 år
  • Stålpladetag 40-50 år
  • Bølgeeternittag 35-45 år
  • Skifereternittag 35-40 år
  • Tagpaptag 30-40 år
  • Gummi- og græstag 25-35 år

Når du kommer mod slutningen af disse perioder, skal du holde ekstra øje med taget.

I nogle tilfælde, kan det ikke betale sig, at blive ved med at få renset taget, fordi taget er så gammelt, at det skal skiftes ud. Tage lagt indenfor 10-15 år fordrer tagrensning.

Ældre tage, og hvis det er begyndt at revne, kan det ikke altid svare sig at rense taget.

En tagrenovering af et ældre tag, er måske det der i højere grad er brug for, for at forlænge tagets levetid, eller også, som ved de helt gamle tage, er det en god ide at få taget skiftet ud, med et helt nyt tag.

 

Tagrensning pris

Ikke alt er skadeligt

Andre faktorer der gør det nødvendigt at få renset tagetifølge Bolius.dk er alger måske ikke helt så skadelige, som man umiddelbart går rundt og tror.

De hverken omdanner eller formindsker materialers modstandsdygtighed.

Derfor er de heller ikke i sig selv nogen anselige risiko mht. fugtskader.

Men problemet er der alligevel på lang sigt. Det opstår først, fordi de nærer mosset, der virker opsamlende på regnvand, og i værste fald så kan trænge ind som fugt under tagbelægningen.

Dette er den lige vej til dannelse af mug, og så er der ikke langt til tagets begyndende forfald.

Gør du ikke noget ved det, skader det taget.

Hvis du observerer, at der opstår mos på dit tag, skal du få det fjernet hurtigst muligt.

Ser vi på alger alene, er der en anden væsentlig grund til at gøre noget, og det har med det rent dekorative at gøre.

Grønne tagpletter er ganske enkelt grimme at se på, og står du overfor at skulle afhænde dit hus, kan den slags hurtigt gøre din iver mht. at falbyde dit hus til skamme.

Det behøver ikke alene at handle om at sælge. Vi vil vel alle almindeligvis have et hus, der ser godt ud og det ikke ikke bare i vores egne øjne, men lige så meget i vore gæsters øjne.

Pletter og striber på taget, også kendt som ”Gloeocapsa Magma”, florerer i fugtige eller varme klimabælter, og de ytrer sig mestendels på nordvendte tage, der er anbragt i skygge pga. tætvoksende træer.

At få renset sit tag kan hæmme dette ved, at afrydde grønne og sorte algeforekomster, meldug, svampe og lavpletter, der sidder på taget og på andre ydre overflader.

Er der behov for tagrensning og at male taget?

Hvis dit tag virker slidt, og hvis der er meget mos, er det måske på tide, at se at få det renset og malet. Det er en ydelse, som mange professionelle, med speciale i at rense tag, tilbyder.

Er tagpladerne revnede, opbulnede, porøse og svampede, kan det imidlertid ikke tilrådes at få taget renset og malet, da det formentligt vil forstærke nedbrydningen.

Er taget for eksempel mere end ca. 40 år gammelt, er der relativt stor risiko for, at tagpladerne er så nedbrudte, at det ikke kan anbefales at rense og male taget.

De gamle tage baseret på eternit tagplader eller eternit skifer indeholder asbest. Du kan, hvis du kender alderen på dit eternittag, afgøre, om der er asbest i taget.

Bølgeeternittage og skifertage lagt i 1940’erne og helt frem til 1987 var desværre asbestholdige.

Asbest er kræftfremkaldende og produktionen, af asbestholdige bølgeeternitplader blev derfor, på grund af Miljøministerielle hensyn, til de menneskelige og miljømæssige gener forbudt.

Det positive ved dette påbud var, at det skubbede gang i en produktudvikling til plader, der ikke indeholder asbest.

Man skal være opmærksom på en række af regler, hvis man vil foretage en tagrensning af asbesttage.

Arbejdstilsynet forbyder højtryksspuling af asbestholdige tage; det er tilladt at rense dit asbestholdige bølgeeternittag, med en blød svamp og en svag vandstråle.

I praksis er det imidlertid ikke alle firmaer, der overhovedet denne regel. Tagrensere bærer maske og om dette holder, er naturligvis et åbent spørgsmål.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål er det en god ide at rette henvendelse til en rådgiver (arkitekt, ingeniør, byggesagskyndig) eller en håndværker med erfaring på området.

Trænger facaden på huset også til en større omgang? Her kan du modtage 3 priser på sandblæsning af hus

Faren ved gør det selv rensning af taget

Det altoverskyggende spørgsmål er selvfølgeligt, om du skal gøre det selv eller alternativt indhente tre tilbud på internettet.

Hvis du absolut vil til at lege ”tagakrobat” skal du lige stoppe op og gøre dig følgende klart: Enhver tagekspert vil til enhver tid anbefale dig, at du ikke klatrer op på taget selv.

Vi har set alt for mange alvorlige skader på mennesker, der enten var dumdristige eller selvom de var forsigtige alligevel kom galt af sted.

Dette skyldtes, at man simpelthen ikke havde ekspertisen til, at navigere sikkert rundt på taget.

Ved du overhovedet, hvor du skal træde på sådan et tag.

Under taget er der spær og lægter. Taget hviler på lægterne, hvis ikke du forsigtigt træder på de steder, hvorunder lægterne understøtter taget, risikerer du at ødelægge taget.

Hertil kommer naturligvis, at mos, svampe og fugt gør dit tag ekstra glat. Det kan hurtigt blive en veritabel glidebane og inden du ved af det, kommer jorden hurtigt op mod dig, mens du glider ned ad på taget.

Ved gamle tage skal man især gøre sig dette klart, og er der en gammel skorsten, man panisk vil klamre sig til, er den måske netop så gammel, at det ender med at blive en kærlig omfavnelse af en løs skorsten i favnen på vej ned af taget i fuld fart.

Den brækkede simpelthen af pga. nedslidning.

At gå rundt med træsko på, er i det hele taget ikke den bedste løsning, fordi man mister følingen med taget.

Her kan man kun anbefale fodtøj, der sikrer en føling med taget, og som er relativt skridsikkert.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Lad den professionelle tagrenser komme til

Den professionelle ved, hvordan arbejdet skal udføres korrekt. Han har det udstyr, der skal til, han ved hvordan det skal bruges og han ved, hvordan man skal færdes på et tag.

Den professionelle er også omhyggelig, så dit tag skal rengøres meget sjældnere, end hvis du forsøgte at rense det selv.

Professionel tagrensning er beregnet til at skulle vare. Fjernelse af mos på dit tag efterfølges af en behandling på hele dit tag for at forhindrer fremtidig vækst af mos.

Den professionelle tilbyder selvfølgeligt altid en gratis komplet foreløbig taginspektion. Dette giver mulighed for at identificere selv de mindste lækager, revner og andre problemer, der kan skade dit tag.

Indhent tre tilbud på tagrensning

Konkurrence er godt for boligejeren. Både forbrugere og udbydere af tagrensning har fordel af dette på den lange bane.

Du kan indhente et tilbud fra tre professionelle firmaer, der tilbyder at rense taget. De er omhyggeligt udvalgt som de bedste, billigste og de nærmeste til din adresse.

Tilbuddene forpligter ikke. Det foregår nemt, hurtigt og gratis.

Når du anmoder om tre tilbud, skal du beskrive, hvilket arbejde du forventer udført i forbindelse med rensning af tag.

Det skal du gøre så kortfattet og præcist som muligt. Derfor er det også nødvendigt, at du skaffer dig et overblik over, hvad arbejdet indebærer, når det kommer til det job, du vil have lavet.

Først udbyder du din entreprise på hjemmesiden, med en kortfattet og nøjagtig beskrivelse. De professionelle vurderer så opgaven, og de udarbejder et udkast til et tilbud, hvorefter en serviceafdeling sætter sig, i forbindelse med dig telefonisk.

Du vil herefter få tre uforpligtende tilbud, fra tre håndplukkede leverandører.

Først derefter, kan du endeligt vælge en leverandør eller bestemme dig for, at lade være.

Her kan du se hvor let det er at få 3 tilbud på at få renset taget

Hvad koster det at få renset et tag?

Det varier mht. hvilke priser vi skal operere med, når det kommer til at få renset taget.

Vi går ikke helt galt, hvis vi siger, at det koster mellem 6000 og 9000 kr for, at få renset taget.

Skal taget males, efterbehandles og repareres kommer dette oveni, så man sagtens kan ende over ca. 20.000 kr. alt inklusiv.

Prisen på tagrensningen skifter alt afhængig af dit tag, og prisen er i øvrigt afhængig af en række andre faktorer:

  • Hvor stort er dit tag?
  • Hvem skal foretage tagrensningen?
  • Tilstanden på dit tag

 

Tagrensning pris

Kan man selv rense sit tag?

En enkel tagvask kan, indlysende nok, fjerne algerne, for en kort periode, men hvis dit hus står tæt på træer og høje buske, er der en større sandsynlighed for, at du allerede ca. et til to år efter, igen skal i gang med mos og alger på taget.

”Worst case scenario” er, at der i nogle tilfælde ikke går mere end seks måneder, før de igen dukker op.

Det bedste er, at forebygge revner og sprækker i tagets konstruktion. Her kommer et årlige tjek og tagrensningen til sin ret.

Algeforekomster skal holdes nede, så de ikke opstår på ny, indenfor kort tid. Så du har al mulig god grund til, at beklippe vegetationen omkring huset så kraftigt, at der kommer luft til taget.

I nogle tilfælde skal du måske overveje, at tynde ud mellem for mange træer, i andre tilfælde skal du måske fælde alle træer.

Har du en tagterrasse, så er fordelen ved, at tynde ud i træerne måske endnu større, hvis de skygger for solen.

Du skal også huske, at tænke tagterrassen ind dine tanker om at rense taget, når du selv står for det.

Måske den også trænger til en rensning, nu når du alligevel er i gang, eller måske skal du lige have fjernet møbler fra den.

Et rent tag og en ren tagterrasse gør, en stor forskel på udseendet af dit hus.

Tagrensning og tagrender

Tagrensning og tagrenderDer er i mange tilfælde også behov for, en årlige tagrenderensning.

Tagrender førhen blev fremstillet i zink og forarbejdet, af blikkenslageren på værkstedet, inden montering i tagrendejern på bygningens sider.

De senere år, har renderne gennemgået en produktudvikling, fra brugen af Zinkmaterialet til andre materialer, som f.eks. galvaniseret jern eller PVC.

Yderligere er der sket en udvikling mht. tagrendernes overflade.

Tagrender har i dag pletafvisende belægninger, som gør at rensning og vedligeholdelse, er blevet meget lettere.

Ældre tagrender oxiderer, og de kan derfor ikke drage fordel, af de nye former for belægning, af renderne (PVC eller galvaniseret jern); derfor slides de også hurtigere ned.

Skjolder på tagrenderne kan være foranlediget af to ting.

For det første skyldes det, at renderne løber over, fordi de er fyldt op med blade og skidt.

For det andet skyldes det sur nedbør.

Syreregn efterlader streger på din tagrende, og de er besværligere at borteliminere end de streger, der opstår fordi renderne løber over, når de er fyldte med blade og skidt.

Algebehandling er en effektiv og håndterlig arbejdsgang, når du selv vil rense dit tag eller fliser.

Modsat traditionel tagrensning, er det enkelt og mindre tidskrævende. I flere tilfælde, kan rensningen ske nedefra, eller stående på en stige, så det ikke er nødvendigt, at skulle op og gå på taget.

Måske er det på tide at skifte tagrenderne helt? Få 3 priser på montering af tagrender

Algemiddel til tagrensning

Når du rengør taget, skal det sprøjtes med et algemiddel, der forebyggende hæmmer forekomster af alger og mos.

Din algebehandling skal sidde et stykke tid, inden det spules af. Regn og vind gør sin del af arbejdet, og på sigt vil taget igen, fremstå som nyt.

Det kan variere, hvordan du skal lave den årlige tagrensning, og det afhænger også af, hvilken slags belægning, der er på taget.

Inden arbejdet påbegyndes, skal du gennemgå dit tag for defekte plader, eller andre eventuelle skader.

Efter spulingen, er det vigtigt at taget tørrer, inden det bliver efterbehandlet med en tagrens. Det er anbefalelsesværdigt, at give sit tag en algebehandling, malet eller lakeret efter tagrensningen, med henblik på at opnå en større bæredygtighed.

En algebehandling er et fuldstændiggørende skum, der renser taget, så du får et slutresultat med større holdbarhed.

Dette garanterer, at skummet siver ind i alger og mos oppe på tagets ryg. På denne måde, er det ikke kun nederste del af taget, der modtager behandling.

Hvilken efterbehandling og om det, efter forbehandlingen, er tagrens med tagmaling og/eller algebehandling dit tag skal have, er afhængig af belægningen og det dekorative udtryk, du foretrækker dit tag skal have.

Et rent tag ændrer udseende på dit hus, og det skal du måske se, før du beslutter dig for om, taget også skal males eller lignende.

Sådan fjernes mos fra taget

Mos på tagNår du vil fjerne mosset, er det meget vigtigt, at dette foregår på en så skånsom måde som overhovedet muligt.

Dette er vigtigt, fordi du bør forebygge og undgå skader på taget.

Den bedste måde er at feje mosset bort, og det foregår med en stiv kost.

Det er bedst at gennemføre dette om sommeren efter nogle varme og tørre uger, så taget er så tørt som muligt, inden du sætter i gang.

For at forebygge skader forårsaget af mos og alger, kan det således kun anbefales, at algebehandle taget hvert år, når de fire årsager til mos og alge dannelser, nævnt ovenfor, spiller med.

Er der ikke tale om, at disse er til stede i så udpræget grad, anbefales det at algebehandle taget, i alt fald ca. hvert andet år.

Det anbefales endvidere, at der sprøjtes med en algerens godkendt af Miljøstyrelsen, når taget er rent.

Dette forventer vi normalt, kan holde mos og alger væk fra taget.

Det er vigtigt, at du efterlever alle sikkerhedsforskrifter, når du opererer på taget. Lad være med, at gøre utålmodigheden til det bærende princip i arbejdet.

Det kan være fristende, men det er farligt, især på gamle tage.

Højtryksrenser til at rense tagBrug derfor aldrig højtryksrenser, hvis det kan undgås; ikke nok med at det skader taget unødigt, det går også ud over dit helbred på lang sigt.

Tagskader, forårsaget med højtryksrenser, ødelægger overfladen på tagbelægningen, og det forøger faren for, at begroningerne kommer igen.

Asbest viser sig som kræft, ofte i en senere alder.

Det kan konstateres, at en person har asbest i kroppen, som følge af arbejde med dette sundhedsskadelige materiale, mange år efter, at man har fået det ind i organismen.

Igen er forebyggelse en god ting. Sol, luft og lys sikrer, at mosset ikke kommer igen. Så hvis du ikke synes det er så stort et tab endda, er det en god ide med kraftig beskæringen af træer, der både skygger og drysser blade og små grene ned på taget.

Har du et fladt tag, er det vigtigt at få vandet ledt væk.

Her kan du se hvordan du også kan fjerne mos fra dit tag

Almindelig rensning eller højtryksspuling?

Tagrensning med højtryksspuler
Tagrensning med højtryksspuler

Algebehandling anvendes i begyndelsen, men som sagt skal du fare med lempe, når det kommer til brugen af en højtryksrenser.

Det er først på længere sigt sådan, at højtryksrensning kan blive nødvendigt.

Hvis man f.eks. i årevis ikke har renset sit tag manuelt, og skidtet har fået lov til at gro, kan der være behov for brug af mere probate midler.

Skal der foretages rensning med en højtryksrenser, bliver taget først renset og algebehandlet.

Derefter skal man inspicere taget for at bestemme, om der skulle være mulige defekte tagplader eller tagrygninger.

Taget skal tørre efter rensningen, hvorefter det i nogle tilfælde anbefales, at man maler taget. Det er dog først når taget er rent, at du kan vurdere om overfladen males.

Det er her asbestproblemet kommer ind. Du bør rådføre dig med en fagmand for, at få at vide, hvad der tilrådeligt mht. beskyttelse af dig selv.

Asbest er farligt, og det er her du skal se dig om, efter de tre tilbud, fordi fagmanden ved, hvordan man omgås det farlige materiale.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Miljøstyrelsen om mos på taget

Lad alger og mos sidde, så lang tid som muligt og så lang tid, det er forsvarligt. Du bør betænke dig, inden du beslutter dig for at fjerne begroninger af alge, mos, svampe eller lav fra taget eller muren – de er i mange tilfælde uskadelige på kort sigt.

Det er en god ide at kontakte en fagmand, hvis du mener, at væksten af alger og mos udgør et problem.

Hvis dit tag er af bølge- eller skifer eternit, kan det indebære, at asbestfibre hvirvles op. Kontakt til Arbejdstilsynet kan, inden taget behandles, være en god ide.

I dag møder man kun få, kemiske bekæmpelsesmidler på markedet. Anvender du den slags midler, er det en god ide at læse etiketten omhyggeligt, inden arbejdet igangsættes.

Det er ”et must” at undersøge, om hjælpemidlet gemmer på kemiske stoffer, der kan ødelægge byggematerialerne eller skabe misfarvninger.

Efterse ligeledes, om der er en sundheds- eller miljøfare forbundet med at anvende midlet.

 

Comments are closed.