Opsætning af fliser – Lægning af klinker

0

Et veludført flise- eller klinkearbejde kræver viden om produkter, arbejdsteknikker og arbejdsprocesser. Murersvenden ved det, og hvis du vil gøre det selv i stedet for at ringe efter en murermester, skal du besidde de samme evner som den professionelle kendetegnet ved grundighed, præcision og viden om hvilket værktøj, du skal bruge!

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Indholdsfortegnelse

En genvej for selvbyggeren er at sætte sig ind i det, den faglærte har lært. I det tilfælde – fliselægning og klinkelægning – er det med andre ord en god ide at få fat i flisebogen. Flisebogen indeholder den fornødne basale kundskab om montering af fliser og klinker.

Det handler om facts vedrørende underlag, udmåling, tildannelse, fugning og reparation. Hertil kommer, at også emnerne produktkendskab og værktøjer er dyberegående beskrevet.

Flisebogen er udarbejdet til mureruddannelsen, men er også et nyttigt opslagsværk til svende, mestre og andre, der interesserer sig for flise- og klinkearbejde.

Var det lægning af havefliser du ledte efter? Tag et kig på vores guide til lægning af fliser her.

Er du den praktiske gris

Nej det er ikke Walt Disneys tre små grise, det handler om, men derimod flise- og klinkelægningens ædle kunst. Det kan virker svært, men for nogle er det i virkeligheden ikke. Så hvis du ikke går rundt med 10 tommelfingre på hånden, og du med andre ord er en ”praktisk gris”, er det bare med at gå i gang.

Få fat i Flisebogen, den indeholder alt det, du skal vide, hvis du har mod på at udfordre dig selv.

Lægning af klinker eller opsætning af fliser

”Kært barn har mange navne» – når det kommer til klinker eller fliser, er det sådan, at en klinke er en glat og fast mursten fremstillet i kalkfattigt, jernholdigt ler med en stor hårdhed. Dette skyldes, at klinken er brændt ved en høj temperatur. En flise derimod er en firkantet flade, der er lavet af beton, sten eller brændt ler.

Vi anvender de to i flæng nedenfor. Men vi skal huske at en klinke er en flise eller en underkategori af fliser. Den overordnede kategori hedder simpelthen klinker og fliser, og rent arbejdsmæssigt er der ikke den store forskel på montagen.

Overordnet set

Overordnet set skal du følge disse retningslinjer, hvis du lægger gulvfliser:

Det handler om at finde det rigtige udgangspunkt, dernæst skal du skabe et mønster eller et design inden du lægger dine fliser. Endeligt skal du mestre at kunne lægge overskårne fliser ude i enderne af gulvet.

Uden at forfalde til Olsen bandens chefplanlægger Egon Olsen skal det siges, at du ofte skal bruge følgende:

 • Målebånd
 • Blyant
 • Vaterpas
 • Fliser
 • Flisesnor
 • Fliseskærer
 • Fliseklæber
 • Tandspartel
 • Flisefuge
 • Gummispartel eller fugebræt
 • Svamp eller svampebræt
 • Silikonefuge (diletationsfuge)

Sådan starter du med lægning af klinker

Find dit udgangspunkt. Det gør du ved at tegne en linje og måle ud. Find den nøjagtige midte af ​​hver af dine vægge.

I selve gulvplanet tegner du en ret linje fra den ene vægs midtpunkt til den anden linjes midtpunkt. Linjen tegnes tilsvarende fra de to andre vægge indtil du har gulvets nøjagtige center hvor de to linjer krydser hinanden.

Det er præcist her den første flise eller klinke skal lægges.

Skab dit design

Her vil vi henvise til to ting. For det første skal du vælge præcist, hvordan du vil have fliserne arrangeret på gulvet. Vil du have dem forskudt – mørk og lys – som på et skakbræt, eller skal de ligge side om side?

Dette betyder også, at du skal etablere en vinkelret linje. Brug en vinkelmåler for at sikre, at den er helt vinkelret. Der skal etableres eller andet, der fungerer som et mellemrum mellem hver flise (et tyndt bræt). Dette vil hjælpe med til at sikre, at du holder tingene lige, når du lægger flisen.

Når du har nået det punkt, hvor en hel flise ikke længere passer, skal du bruge et tyndt bræt eller noget lignende. Kør det lige i retningen, fra den ene ende af rummet til den anden. Brug nu dette som en retningslinje for fliselægning i enderne. Anvend igen afstandsstykket mellem alle fliserne.

Du kan nu måle rummet, der ikke er dækket i begge retninger, og tilskære delte fliser til at udfylde disse steder.

Flise og klinkelægning

Læg dine hele fliser. Gør dette ved at sprede klæbemidlet ud med en murerske. Spred klæbemidlet over et lille område – to eller tre kvadratmeter af gangen er nok. Derefter skal du med en vridningsbevægelse forsigtigt placere flisen på plads, og sørge for at den logger lige og plant. Brug din firkant og dit vaterpas gentagne gange så fliserne ligger nøjagtigt.

Derefter bevæger du dig udad mod væggene, så du dækker endnu en 2 til 3 kvadratmeter. Når alle hele fliser er lagt, skal du lade dem ”sætte sig” natten over. De afskårne fliser venter til næste dag.

Skal du først have efterisoleret gulvet? Læs vores guide til isolering af gulv her.

Overskårne fliser

Ude ved gulvets kanter skal du endeligt lægge dine overskårne fliser. Når klæbemidlet til hovedfliserne er sat, er det sikkert at gå på disse fliser, så du kan komme til at slutte af ude i enderne. Dette arbejde er det der kræver mest tilpasning, hvor du skal være særligt agtpågivende og omhyggelig.

Her kan du se en video fra Jem & Fix med en guide til lægning af klinker

Opsætning af vægfliser

Dette arbejde kræver, at du skal beskære enkelte fliser, så de passer i længden og bredden.

Til dette projekt får du brug for en fliseskærer og en vinkelsliber til skæring af hjørnerne. Dette værktøj kan du med fordel leje hos f.eks Silvan eller Bauhaus.

Fliseskæreren har den fordel, at den ikke sviner al ting til. Hertil kommer, at du ikke behøver at bruge mange kræfter på arbejdet. Fliseskæreren laver et helt præcist snit. Til afmærkning skal du anvende en blyant og en tommestok.

Planlægningen udover opmåling involverer dine overvejelser mht., hvordan du vil designe vægfliserne. Som med gulvet handler det om forskellige mønstre.

Næste trin indebærer beregning af, hvor mange fliser du får brug for. Klart nok handler dette om flisearealet og selve flisens dimensioner. Husk at tillægge 10 % for revner eller brud. Dette gør du ved at multiplicere antallet af bokse med 1,1 og afrunde til nærmeste hele tal.

Du kan bruge en fliseberegner til at finde ud af, hvor mange fliser du skal bruge. Forhindringer i form af døre, vinduer eller faste skabe kræver særskilt opmåling. Disse arealer skal trækkes fra det samlede antal fliser.

Det handler ikke om at skabe et fuldstændigt nøjagtigt overslag, for du kan altid få brug for et par ekstra fliser til erstatning for eventuelle beskadigelser.

Mht. at sørge for at opretholde de rette linjer kan du ud over vinkelmåler og vaterpas (lodstok) overveje at bruge en simpel loddesnor.
 
3 priser på opsætning af fliser / lægning af klinker

Flisestumper

Inden selve lægningen af fliserne sættes i gang, skal du smøre et PVA-baseret klæbemiddel på væggen. Det kan anbefales at anvende vandtæt PVA der, hvor der er fugtigt (typisk badeværelser).

Der findes andre klæbemidler, og der findes endda fliser, der er selvklæbende. Basen som fliserne skal monteres på, skal være plant og rent. Mht. ubehandlet beton, puds, letklinker, gasbeton, eller andet sugende underlag, skal der primes først med en egnet primer.

Nu starter du med at måle, hvor den lille flise skal være. Det skal ikke være lige på målet, læg et par m.m. til i hver ende ud over fugebredden. Når du benytter fliseskæreren i forbindelse med lægning af flisen, skal snittet ligge, hvor du ønsker ‘knækket’.  Du fører skæret over flisen, hvorefter du giver den et tryk fra oven med håndtaget. Og ”voila”, flisen knækker nu af, hvor du har lagt snittet.

Den tilskårne flise kan nu klæbes op i mellemrummet, hvor der ikke kan lægges en hel flise. Inden du er kommet dertil, skal væggen naturligvis påføres et klæbemiddel, der binder flisestumpen. Dette ser du typisk i et væghjørne, eller hvor to vægender mødes vinkelret på hinanden.

Skal du først have opsat gipsvægge, så rumdelingen bliver ændret? Du kan læse vores guide til opsætning af gipsvæg her.

Afskæring af hjørne

Hvis du får brug for at lave et indhak, skal du skære et hjørne af flisen. Det kan typisk være et hul i væggen, hvor flisen ligger udover hullets kanter. Her er fliseskæreren ikke til nogen nytte. Du skal i stedet anvende vinkelsliberen.

Du starter med at måle op og afmærke, hvor du ønsker at lægge snittet. Herefter kan du skære hjørnet af flisen. Mht. afmærkningen er det nemmest at anvende flisens bagside.

Det er som med fliseskæreren en god ide at anvende maske. Vinkelsliberen støver en del, så det er bedst, at du skærer til udendørs. Når hjørnet er skåret af, kan du lægge flisen på plads i klæbemassen.

Her er der endnu en guide fra Jem & Fix, denne gang med opsætning af vægfliser

Opsætning af fliser over køkkenbord

At sætte nye fliser op på væggen over køkkenbordet eller andre lignende steder kræver stort det samme, som vi lige har skrevet om. Det kræver præcision og snilde, men er du omhyggelig og ferm på fingrene, kan du også få et rigtig pænt resultat ud af det.

Du skal starte fra neden af køkkenbordet og gå opad. Der skal påføres klæbemasse, hvis ikke fliserne er selvklæbende. Flisens bagside skal være dækket med klæbemiddel. Det er en god ide at sætte en liste op over køkkenbordets overkant, så du kan understøtte fliserne.

Fliseklæberen smøres på med en spartel, og spartelmassen fordeles jævnt over et område, der ikke er for stort. Træk laget over med tænderne på tandspartlen, så det bliver ensartet. Skulle det ske, at der kommer fliseklæb på forsiden af fliserne, skal det tørres omgående af med en fugtig klud.

Det er nemt at sætte hele fliser op, men der kan blive tale om tilpasning, som vi så det i forbindelse med gulv og almindelige vægge. Disse tilpasningen følger samme retningslinjer som lige gennemgået.

Opsætning af mosaikfliser i køkken

Som et særligt finish på flisearbejdet i et køkken, skal mosaikflisen nævnes. Fordelen ved at montere disse fliser ligger gemt i det æstetiske. De leveres i enten glas eller sten, og de giver en eventyrlig flot virkning, hvor de opsættes. Hertil kommer, at de leveres i et væld af forskellige farver, typer og nuancer samt i forskellige materialer.

Mosaikker er dog svære at opsætte, og det er derfor klogest at henvende sig til en fagmand, der er omhyggelig og som mestrer teknikken. Dette borger for det bedste resultat. Her skal man også være klar på, hvilket klæbemiddel der er det bedste til mosaikken.

Hvis du selv køber materialer ind, er det en god ide at spørge efter det korrekte klæbemiddel ved leverandøren.

Opsætning af fliser i badeværelse og bruseniche

Hvis det handler om opsætning af fliser i vådrum, f.eks. et badeværelse, foreligger der et krav om at der skal opsættes en vådrumsmembran. Du skal i det hele taget passe meget på med, at du opfylder lovbestemte krav vedrørende vådrum.

Kort sagt handler det om:

Gulve, gulvbelægninger og vægge skal laves, så de kan neutralisere fugtpåvirkninger, og de mekaniske og kemiske påvirkninger, der sædvanligvis er i vådrum. Tilsvarende med samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal de være vandtætte. Er der gulvafløb skal overfladen af gulvet have et fald mod afløbet.

Når det kommer til den vandbelastede del af rummet, er det ikke tilladt at lave rørgennemføringer i gulvet. Vægge- og vægbeklædninger, i den forbindelse samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende skal også være vandtætte i den vandbelastede del af rummet.

Ellers følger opsætningen de samme retningslinjer som gennemgået mht. opsætning af fliser på væg.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Opsætning af fliser bag brændeovn

Bygningsreglementet indeholder krav til de materialer, der vender ud mod brændeovnen. Det er især under en brændeovn, at der skal monteres materialer såsom en stålplade, klinker eller lignende. Om der skal være klinker eller fliser bag selve ovnen handler om afstanden til væggen.

Det vil under alle omstændigheder forøge sikkerheden, ligesom det har en æstetisk værdi, hvis man sætter klinker eller fliser op bag ovnen ligesom på gulvet under ovnen.

Pilleovne der har et røgrør omkring 15 til 20 cm over gulvet, tillader ikke brug af stålplade eller glasplade oven på trægulve. Dette skyldes at disse er varmeledende. I monteringsvejledningen fra brændeovnen, skal der være angivelse af i hvilken afstand din brændeovn skal være placeret i forhold til vægge.

Mosaikker til væg i natursten som for eksempel marmor, skifer, kalksten, travertin leveres i forskellige afskygninger og i forskellige dimensioner. Mosaikken er et bud på at sikre en brændeovns bagside mod væggen. Materialet anvendes i mange typer af rum samt til både pejse eller brændeovne. Igen er mosaikarbejde næppe noget, man selv skal give sig i kast med.

Boring i fliser

Hvis du borer i fliser med en emalje, skal du være forsigtig. Det er svært at bore i fliser på badeværelset og i køkkenet. Men med det formålstjenlige værktøj og et par håndværkerfif, kan du hurtigt lære at bore korrekt. For det første skal du anvende et korrekt flisebor.

Borer du i fuger, og du sætter et rawplugs i efterfølgende, skal du sørge for, at rawpluggen ikke sidder ud over flisens kant. Det kan få flisen til at revne, når du skruer i. Rawplugget skal ind bag fliserne.

Undgå at boret skrider

Det er på selve den glatte flade af flisen svært at få boret til at ikke at skride. Et eller to lag malertape på fliserne, hvor du vil bore, kan her gøre underværker. Denne metode får boret til at blive der, hvor du har mærket op. Bor med lav hastighed, og selvfølgeligt uden, at der slag på. På den måde kan du undgå at klinken eller flisen revner.

Her kan du se en norsk video med en udførlig forklaring til at bore i fliser

Lægge fliser ovenpå gamle fliser

Har du tænkt over, at du kan lægge nye fliser ovenpå de gamle fliser, hvis de gamle fliser sidder rimeligt godt fast.

I dag er det sådan, at du kan klæbe de nye fliser fast ovenpå de gamle. Det er tidsbesparende i den forstand, at du ikke behøver at fjerne de gamle fliser først.

Selve klæbemassen lægges simpelthen direkte ovenpå de gamle fliser efter, de er rengjorte og afrenset for kalk og sæberester. Sidstnævnte modarbejder en god og nødvendig fastgørelse af de nye materialer. De gamle fliser skal naturligvis sidde fast. Det tjekker du ved at banke på dem; der må ikke være hule lyde!

Arbejdet med afkalkning fordrer, at der benyttes saltsyre fortyndet med vand. Du skal her, inden denne barske opløsning hældes på, sørge for, at fladerne vandes grundigt. Dette sikrer, at fugerne ikke tager skade. Når opbrusningen er taget af, skal der skylles rigeligt med vand. Afslutningsvist anvendes en opløsning baseret på fortyndet eddikesyre, så alle syrerester neutraliseres.

Gulvklinker og vægfliser sættes på flise- og klinkeklæbemørtel, og fugningen iværksættes med fugemørtel. Klæbemørtlen spredes ud med en tandspartel, hvor tænderne er tilpasset klinke- og flisetypen.

Her kan du se en video om at lægge fliser ovenpå gamle fliser

Gør det selv eller professionelle?

Der kan være en del, der taler for, at det er en god ide at rekvirere en murermester eller en fagmand med speciale i fliser og klinker. Dette er din garanti for, at slutresultatet bliver godt, og på samme tid er det ensbetydende med, at du slipper for besværet med selv at skulle udføre arbejdet. Det vil være dumt at undervurdere omfanget af det job, der skal laves.

Du går sikkert ud fra, at det ikke er særligt vanskeligt at skulle sætte fliser og klinker op selv. Her er det alligevel særdeles vigtigt, at du har en ide om, at meget kan gå galt. Desuden er det vigtigt, at arbejdet er lavet efter bogen.

Derfor er anbefalingen begribeligt nok den, at det klogeste er at hyre en professionel, der kan stå inde for arbejdet med fliselægning.

Hvis du vil gøre arbejdet selv, hvilket for den praktisk anlagte bestemt er muligt, er det værd at gøre sig klart, at det er sin sag at skulle kunne finde det nødvendige overskud aften efter en lang dag på jobbet. At skulle ofre så meget på et ”gør det selv” projekt, og at skulle smide hele weekender væk på det, er givetvis noget, der ”vil trække tænder ud”!

Alternativet er, at du indhenter tre tilbud hos murermestre eller lignende. At indhente tre tilbud er et arrangement, du finder på nettet fra forskellige virksomheder, der vil byde ind på opgaven. Det kræver indlysende nok, at du ønsker dette. Din fordel er, at du har muligheden for at finde de bedste og billigste lokale tilbud.

Blandt de mange sider med tre tilbud opdager du hurtigt 3byggetilbud.dk. Her kan du få tre gratis og uforpligtende bud på projektet fra fagfolk.

 

3 priser på opsætning af fliser / lægning af klinker

 

Det er hurtigt og nemt at få en pris på din opgave

Det er let og ganske simpelt; du skal udfylde en virtuel formular med dine data og en god, men kort, fortælling om dit projekt. Dernæst aktiveres din opgave, så den kommer i udbud blandt fagfolk, der byder ind på entrepriser i din del af landet.

Da jobbet sendes i udbud, har de forskellige udbydere en chance for at underbyde hinanden. På den måde opstår der en virksom konkurrence. Det afsluttes med, at den hårde konkurrence presser prisen i bund. Dette er selvfølgeligt i din interesse. Du får tre gode og skarpe tilbud på dit projekt.

Det skal fremhæves, at det både er gratis og uforpligtende at bruge 3byggetilbud.dk.; derfor er det også sådan, at du ikke nødvendigvis skal tage imod de tilbud, du får. Men langt de fleste tilbud er desuagtet bedre end, hvis du selv valgte at lede efter tilbuddene.

 

Comments are closed.