Opsætning af gipsvæg

0

Gipsplader anvendes til opsætning af skillevægge eller på indvendige overflader, der f.eks. skal renoveres i forbindelse med indflytning. Gipsplader er taknemmelige at arbejde med, fordi der er tale om et meget let materiale

Hertil kommer, at det er billigt, og set i et sikkerhedsperspektiv er de brandhæmmende. Intet under, at denne form for opbygning af vægge er gået hen og blevet så populær.

For det er også en opgave, hvor de fleste kan være med. Man behøver ikke den store håndværkeruddannelse for at klare et sådant projekt, omend fagmanden selvfølgeligt kender et par fiduser eller tre, du ikke kender til.

Er du af den magelige slags er det ikke sikkert, du gider have al bøvlet med selv at skulle gøre det. Her er der imidlertid råd at hente, for du kan modtage 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud på din opgave.

Der, hvor fagmanden kommer ind, er også der, hvor der tages hensyn til, at selve opsætningen af gipsplader er noget, der kræver både præcision og akkuratesse. Derfor kan det for de med ”ti tommelfingre” eller de med manglende energi, være en ganske god ide, at skaffe sig professionel hjælp.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Skelet i træ eller stål?

I forbindelse med opsætning af vægge med gipsplader, skal der typisk bygges et skelet, i mange tilfælde i træ. Her er det en ganske god ide at lave en dampspærre.

Måske kan denne video hjælpe dig til at beslutte om du skal bruge stål eller træ som skelet

En dampspærre er “en damptæt membran, som sikrer, at den fugtige luft inde i boligen, ikke presses ud i husets vægge og tag. Sker det, er der nemlig risiko for, at der opstår mug, råd eller skimmelvækst. Det gælder især for konstruktioner, som indeholder organisk materiale som træ.”

Der skal også foretages en isolering mellem pladerne, og de skal skæres til, sættes op og til sidst skal der spartles og slibes. I nogle tilfælde vil du også ønske dig at tapetsere, hvis du da ikke vil male pladerne over med en rulle.

Skal du have skiftet opvaskemaskinen eller er du bare træt af at vaske op i hånden? Læs installation af opvaskemaskine

Gør det selv eller få 3 gratis tilbud

Der er ganske mange operationer forbundet med opgaven, og derfor står det grundlæggende valg mellem at ”gør det selv” eller at bruge 3byggetilbud.dk. Ideen med tilbudsportaler er en uendelig praktisk foreteelse, der skaber større gennemsigtighed, på markederne for håndværk indenfor bygge- og anlægssektoren.

De skyder op overalt på nettet disse portaler B2C. ”Business to Consumer”. B2C burde vel egentligt på dansk, i stedet for de mange smarte engelske udtryk, der skyder op, hedde F2F (forretninger til forbrugere).

Under alle omstændigheder, handler det om at indfange kunder via internettet, på portaler, hvor kunden eller forbrugeren kan indhente tilbud på en vare eller en ydelse.

Tilbud fra håndværkere?

Et tilbud fra en malermester eller tømrer på opsætning af gipsvægge er juridisk set et bindende tilsagn om at udføre et præcist defineret stykke arbejde til en bestemt pris.

Så når du spørger en håndværksmester om, hvad han kan udføre en opgave til, er det yderst vigtigt, at opgaven er klart beskrevet og vel defineret. Når først, der komme realiteter på bordet, ”fanger det selvsamme bord” nemlig.

Tømrer- og malermesteren giver et tilbud enten skriftligt eller mundtligt, hvor de begge er lige bindende for begge parter.

Det kræver ikke den store fantasi at forestille sig, at det skriftlige tilbud er nummer et. Det gamle mundheld om, at et mundtligt løfte er lige så godt som et skriftligt, holder ikke her.

Hvad der er sagt eller lovet, er ikke noget, nogen af partnerne kan bevise. Og så er balladen der. For det er nu en gang tæt på umuligt at bevise, hvad der egentlig blev aftalt.

Forlang derfor altid et skriftligt tilbud!

Hvad skal et tilbud omfatte?

Et tilbud omfatter det arbejde, der knytter sig til tilbuddet.

Her skal mesteren være helt præcis – ikke noget med udefineret arbejde efter regning, for det løber hurtigt op. Arbejde efter regning er simpelthen en uspecificeret opgave, hvad timeforbruget angår.

Håndværkeren tæller timerne op, og der sendes en regning på alle timer, uanset hvad håndværkeren måtte have foretaget sig. Ingen kender tidsforbruget på forhånd.

Opgaven bør være afgrænset i selve tilbuddet eller i et andet dokument (beskrivelse af arbejdets omfang og kvalitet, evt. tegninger m.v.). Og husk, at det der ikke blev sagt og beskrevet som en del af projektet ikke er noget, du kan forvente at få udført til den tilbudte pris.

Som sagt er det derfor yderst vigtigt, at du fik lavet en god, skriftlig beskrivelse af, hvad det er, der skal udføres i forbindelse med opsætning af gipsvægge, så mesteren kan give dig et præcist tilbud.

 

Få 3 gratis tilbud på opsætning af gipsvæg

 

Hvad er et overslag?

Et overslag er en pris for arbejdet, som ikke er bindende.

Det kan ved offentlige opgaver opdeles i forskellige kategorier alt efter, hvor store budgetoverskridelser, man kan acceptere. For private opgaver indebærer det i vores tilfælde, at håndværksmesteren ikke er forpligtiget til at udføre opgaven.

Prisen ligger med andre ord slet ikke fast, og du ved derfor ikke, hvad arbejdet reelt kommer til at koste.

Der kan navnligt i relation til ombygninger være opgaver, der er meget vanskelige at definere omfanget af. F.eks. kan timeforbruget være svært at opgøre. Det er i disse tilfælde, at det kan være bedst at få et overslag.

Samlet handler det om materialeforbruget, kundetimeprisen (løn og andre indkomster), samt bidrag til overheads og andre omkostninger. Timeprisen bør aftales på forhånd. Arbejdets endelige pris kender du først, når det er udført.

Indhent 3 tilbud indenfor bygge og anlæg

Hertil kommer en række andre forbehold, som begge parter måtte have, og som du skal have afklaret. Bolius.dk beskriver dette ganske udførligt, og det er bestemt en god ide at sætte sig ind i de forhold bolius.dk nævner.

Portalen 3byggetilbud.dk  beskriver følgende proces i forbindelse med at indhente de tre billigste tilbud på en byggeopgave. Sådan får du tilbud på din opgave

 1. Beskriv og indsend din opgave

Du starter med at indsende en kort fremstilling af den bygge- eller renoveringsopgave, som du måske vil have udført, og som du er i færd med at indhente tilbud på. Samtidig tilføjer du e-mail og telefonnummer, så portalens serviceafdeling kan komme i kontakt med dig.

Dette er på ingen måde det samme som lige beskrevet af bolius.dk – et endeligt skriftligt tilbud fra en malermester skal være langt mere udførligt, inden du skriver under på noget. Intet er på dette stadie bindende for nogle af parterne.

 1. 3byggetilbud.dk behandler din opgave

Efter du har indsendt din opgave, vil du modtage et opkald fra en af portalens servicemedarbejdere. I gennemgår byggeopgaven sammen og medarbejderen sørger for, at alle nødvendige oplysninger kommer på plads.

Allerede her skal du insistere på præcision m.h.t. hvad det er der skal laves.


Skal du skrive en god opgavebeskrivelse, som tømrermesteren kan bruge til at give et ordentligt tilbud på, skal du som minimum oplyse: • Præcise mål af det sted, hvor gipsvæggen skal sættes op. Længden målt både ved gulv og ved loft, samt højden i begge ender. Så bliver håndværkeren i stand til at se, om der skal tages højde for skævheder i bygningen, når væggen skal konstrueres.

 • Hvilken slags vægge, enderne af gipsvæggen skal fastgøres i?

 • Hvilket slags loft, toppen af gipsvæggen skal fastgøres i?

 • Hvilket slags gulv, bunden af gipsvæggen skal fastgøres i?

 • Om der er eventuelle installationer i vægge, loft eller gulv, der skønnes at skulle tages hensyn til?

 • Hvor mange lag gips, du ønsker væggen skal bestå af.

 • Vil du eventuelt have en krydsfinerplade indvendig, så du nemmere at kan sætte noget op på væggen?

 • Hvorvidt der skal være døre, vinduer eller andre åbninger i væggen?

 • Den ønskede tykkelse på væggen – hvis den har betydning for opgaven, ellers vælger håndværkeren selv tykkelsen. Men det er en god ide at vælge tykkelse på f.eks. 95 mm, så du fastlåser håndværkernes tilbud på en bestemt tykkelse.

 • Det gør det nemmere at sammenligne tilbuddene og f.eks. købe dørkarme og døre i standardmål til at sætte i væggen.

 • Hvornår, du er klar til at gå i gang.

 • Hvilken dato, væggen senest skal stå færdig.


Det virker måske lidt uoverskueligt, men faktisk er det ret simpelt. 3byggetilbud.dk tager dig i hånden hele vejen og sørger for, at det hele kommer til at foregå nemt og simpelt.

 1. Du modtager 3 uforpligtende og 100% gratis tilbud

3byggetilbud.dk finder så tre håndværksmestre til dig, som er de billigste, og som er interesserede i at udføre opgaven. De sender dig kontaktoplysninger, og indenfor 3 arbejdsdage vil du blive kontaktet af dem med deres respektive tilbud på din opgave.

Det er her du skal være grundig. I skal begge være grundige – intet er forpligtende for nogle af parterne endnu.

 1. Du vælger en håndværker

Efter du har modtaget tilbud fra de 3 tømrermestre, kan du vurdere dem m.h.t. priser, m.h.t udførlighed i opgavebeskrivelsen og m.h.t. om der er vilje til stede, når det kommer til at lave en skriftlig juridisk bindende aftale.

Det er her du måske kan have behov for en tredjeparts input og rådgivning. Allier dig med en god ven, der ved noget om byggeri eller med en håndværker.

Først når alt er klar defineret og vel beskrevet og alle forhold er bragt på plads, kan du indgå en aftale og frit takke ja til et af de tre tilbud. Herefter kan arbejdet igangsættes.

Der er naturligvis intet til hinder for, at du selv udfører alle disse ting, men så har du også selv bøvlet med at tage kontakter, sondere markedet og finde den bedst kvalitet til de laveste priser.

Det er i virkeligheden en del tid, der kan spares ved at bruge en sådan portal, hvor udbyder møder efterspørger. Og når først processen kører, er der naturligvis heller ingen, der siger, at du kan sammenligne de indhentede tilbud med dine egne sonderinger.

Her kan du se en video der viser hvor nemt det er at bruge 3byggetilbud.dk

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Materialet

En gipsplade er fremstillet af gips. På begge sider af pladen er der pap/papir, der tjener til at holde gipsmassen på plads.

På pladens sider er der kanter, lavet så gipspladerne kan stødes tæt sammen. I ender og sider er der en forsænkning, hvor der er plads til en strimmel glasfibervæv og spartelmasse, så den samlede overflade senere kan fremstå som en plan glat flade.

Pladerne rekvireres i forskellige størrelser med dimensioner på mellem 120 cm og 240 cm i bredden og 1,8 meter og 2,7 meter i højden. Indenfor disse mål leveres i forskellige dimensioner, som du kan danne dig et overblik over ved at se på byggemarkedernes sider eller ved at tage i byggemarkedet.

Gipsplader er 1,25 cm tykke, og er der behov for at montere med specialgips f.eks. brandgips er tykkelsen 1,5 cm.

Skal loftet også have en omgang? Læs opsætning af gipsloft

Opsætning af gipsvæg

Vægge af gips kan være opbygget på forskellige måder.

De er mestendels monteret på et skelet af stål træ eller på en eksisterende væg. I tilfælde af montage på et skelet, kan det være at der skal isoleres efterfølgende, og der skal beklædes med et til to lag gips på begge sider af skelettet.

Der findes gipsvægge, hvor der ikke er isoleret, men hvor man kun har anvendt et lag gips på hver side. En anden mulighed er at erstatte det inderste lag gips med et lag af krydsfiner. Så tænker du også på det, der kommer efter, for det bliver nemmere at hænge noget op på væggen.

Gips er temmelig porøst, og kan ikke holde på alt for tunge emner uden, at der skal anvendes specialskruer og/eller bolte.

Fordelen ved at anvende to lag gips (et lag gips oven på det andet) er, at du formindsker faren for, at der opstår revner mellem pladerne. Ved at anvende to lag gips styrker du stabiliteten af væggen, og det bliver nemmere at hænge billeder, hylder og reoler op senere hen. Når du benytter to lag gips, skal du forskyde samlingerne.

Gipsvægge spartles sædvanligvis to til tre gange i samlingerne, inden de tapetseres eller beklædes med glasfilt, glasvæv eller de males.

Se hvordan du sætter glasfilt op her

Indervægge af gips og husets bærende konstruktioner?

Her skal du passe meget på. Gipsvægge kan i nogle tilfælde godt gå an som en del af et hus bærende konstruktioner, om end det er yderst sjældent, at det kan lade sig gøre, uden at der opstår fare for sammenstyrtninger.

Oftest er gipsvægge blot en indervæg, der opdeler et større rum. Det indebærer på sin side, at det i mange tilfælde er forholdsvis nemt at skære ud til døre og andre åbninger.

Her kan du se hvordan du montere døre i en gipsvæg

Du skal naturligvis altid sikre dig, at gipsvæggen virkeligt ikke er bærende, inden du går i gang med nedrivning af en gipsvæg. Desuden skal du være omhyggelig med ikke at ødelægge eventuelle el installationer samt vand- og varme installationer, der ligger bag væggen.

Du kan få en del facts fra bolius.dk om gipsvægge.

Tilpasning af pladerne

Pladerne er nemme at skære til med en hobbykniv. Når du arbejder på pladernes overside laver du et dybt snit efter en skærelineal eller et lige bræt. Pladen knækker let efter ridsningen, og du kan nu vende pladen og skære igennem paplaget på modsatte side.

I nogle tilfælde er der ikke behov for at anvende den fulde længde af gipspladerne, f.eks. hvis du skal udføre udskæringer til døre og rammer. I disse tilfælde afkortes der med en fukssvans eller en stiksav.

Du kan udføre mindre udskæringer til stikkontakter eller kanaler med en stor hulsav, bajonetsav eller stiksav. En stiksav er desuden praktisk til udskæring af mere indviklede tilskæringer eller i forbindelse med afrunding af hjørner.

I denne video kan du se hvordan du gør klar til dine stikkontakter

Færdiggørelse af kanter

Efter savningen skal du pudse fint af med en høvl eller en slibeklods viklet ind i groft sandpapir. Når du finpudser samlingerne efter opsætning af pladerne, er det en god idé at glatte og afrunde alle savekanter.

 

Få 3 gratis tilbud på opsætning af gipsvæg

 

Opsætning af plader med søm

Hvis fastgørelsen af pladen sker med søm, er det bedste du kan gøre at anvende en kuglehammer til formålet.

Kuglehammeren har et afrundet hoved, så sømmets hoved kan forsænkes helt i pladen. Benyt ca. 30 mm søm til at montere gipspladerne.

Det maksimale mellemrum mellem sømmene skal være 200 mm, og sømmene skal sidde mindst 10 mm fra pladens kant. Slå ikke for hårdt med kuglen på hammeren. Pladerne kan også sømmes med en hæftepistol.

Opsætning af plader med skruer

Benytter du i stedet for søm skruer, skal du anvende specielle gipspladeskruer med en længde på 25 – 35 mm.

Disse skruer er fabrikeret i rustfrit stål med en sort overflade og en skarp, hård spids. Her er det bedst at du bruger en elektrisk skrue-/boremaskine.

Om muligt kan det anbefales, at du bruger en special-skruebit til gipsplader eller en skrue-/boremaskine med et justerbart moment, så skruerne ikke risikere at dreje helt gennem gipspladen.

Skruerne kan skrues i uden behov for bore for. Der bør maksimalt være 250 mm mellem skruerne.

Du kan se denne korte video om at bruge de rette skruer til din gipsvæg

Færdiggørelse af samlinger

Gipspladernes overflader og samlingerne mellem pladerne skal være rengjorte og de skal være støvet godt af. Afvent i forbindelse med færdiggørelse af samlingerne indtil gipspladerne er tørre og har opnået den rette stuetemperatur.

Nu kan du spartle samlingerne, hvor det anbefales, at du anvender en spartel og ikke alt muligt andet, man går og finder på i et skyndsomt øjeblik. Når spartelmassen har tørret et døgn, kan du eventuelt påføre et ekstra lag. Efter den næste tørring, kan du slibe samlingerne med sandpapir.

Her er der en guide til til at spartle gipsvægge

Færdiggørelse af indvendige hjørner

Hjørnerne færdiggøres med pakningstape. Start med at komme spartelmasse på begge hjørneflader. Derefter folder du pakningstapen langs midten på tapen og trykker den på plads i hjørnet. Tryk den godt fast og ind i spartelmassen og dæk herefter med et lag spartelmasse.

Ekstra spartelmasse fjernes med en spartel og glattes ud. Alternativt kan du anvende selvklæbende fiberglasarmeret pakningstape.

Færdiggørelse af udvendige hjørner

De udvendige hjørner kan gøres færdige med en armeringsliste. Skær strimlen til, og fold den i den korrekte vinkel. Smør spartelmasse på begge hjørneflader, og skub armeringslisten fast ind i spartelmassen.

Færdiggør hjørnet med en spartel og spartelmasse. Slibning er alene nødvendig for at fjerne uregelmæssigheder i samlingen. Du kan også benytte en hjørneliste af aluminium til yderligere beskyttelse.

Beskyt væggen mod fugt

Det er vigtigt at holde sig for øje, at gipsplader ikke kan tåle fugt. Hvis man skal undgå, at fugten ikke suges op af pladerne, kan aluminium løfte dem 10 mm fri af gulvet liggende på nogle overskydende stumper gipsplade. Disse skal fjernes senere, når pladerne er fastgjorte.

Hvis du stadig er i tvivl, om hvordan du skal bygge din gipsvæg, så kan du læse denne guide.

 

Comments are closed.