Isolering af krybekælder

0

Isolering af krybekælder kan involvere både en forkert og en rigtig metode. Spørgsmålet er, om du kan se, hvad der er den korrekte fremgangsmåde, skulle du få lyst til at udføre opgaven selv? Alternativt kan du altid rekvirere et isoleringsfirma; dette er din sikkerhed for, at det bliver udført korrekt, og du slipper for alt bøvlet.

Hvis dit fyr kører på fuld kapacitet, og du stadig har kolde fødder, kan synderen meget vel være din isolering af krybekælderen.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Det er altid en god ide at holde øje med, hvordan det ser ud under dine gulve. Finder du en klam dinglende isolering, er det et sikkert tegn på en forældet, dårlig eller sjusket isolering. I huse bygget før energibesparelserne slog igennem generelt og i forskellige gamle bygningsreglementer, finder man i værste fald slet ingen isolering.

For at skabe et lunt indeklima under fødderne, skal du vælge den rigtige isoleringsmetode.

Isolering af krybekælder med plads – Isolering af kælder

En krybekælder, der ligger over 50 cm. i højden, uden at der er plads nok til, at en person med normal højde kan stå oprejst, fordrer, at det er krybekælderdækket, der skal isoleres. Plads er det vigtige her. Kan man arbejde direkte fra krybekælderen, er det nemmeste selvfølgeligt at isolere nedefra. Det kan man imidlertid ikke i alle tilfælde.

Der er en del fordele forbundet med at isolere en krybekælder eller en kælder. Formået er indlysende nok det at skabe et forbedret indeklima. Men det er ikke det hele, for det handler også om at sørge for, at dit hus bedre kan holde på varmen. Som med andre former for isolering er dette præcist det samme, f.eks. som med hulmursisolering handler det om at forøge energieffektiviteten.

Er der er plads nok til at isolere krybekælderen nedefra og op, hvor du enten anvender granulatisolering eller du bruger såkaldte batts, er det alt i alt en billig løsning at lade krybekælderen isolere. Og så er det egentlig ligemeget om det er en krybekælder eller en almindelig kælder. Det fungere på samme måde, når der er plads nok til at efterisolere.

Almindeligvis vil prisen på isolering af kælder næppe komme op over mere end 200 til 400 kr. pr. m2, afhængigt af, hvor du befinder dig geografisk i landet. Følgelig er der tale om en isolering, der hurtigt vil vise sig at være indtjent igen.

Isolering af lav krybekælder

Efter en anbefaling fra Arbejdsmiljørådet under Bygge og Anlæg (BAR), bør man ikke arbejde i en krybekælder, der har en højde på omkring de 60 cm. Man må i det hele taget slet ikke arbejde, hvor arbejdsstillinger umuliggøres af meget besværlige forhold.

Hvis din krybekælder enten har en for lav højde, eller forholdene er meget trange, bør du begribeligvis afholde dig fra at lade isoleringen foretage nedefra.

Så en endog meget lav og trang krybekælder taler for alternative metoder, når det kommer til isolering. En snæver og lav krybekælder er på sin side ikke det samme som, at der ikke er mulighed for at isolere den. Det kan nemlig sagtens lade sig gøre at isolere den oppefra – her skal man imidlertid gøre sig klart, at dette koster mere end den lette isolering nedefra og op.

Hvis du er så heldig, at du kan isolere krybekælderen nedefra, skal der først og fremmest lægges en dampspærre, hvorefter den nye isolering skal lægges.

Hvad er en dampspærre

Dampspærren er simpelthen en tæt plastfilm, der sørger for, at fugtig luft inde i huset ikke trænger ud i husets vægge eller taget. Skulle dette ske, er der altid fare for, at mug, råd eller skimmelsvamp opstår. Dette gælder som sagt især for steder i huset, der gemmer på organisk materiale som f.eks. træ.

Eller sagt med andre ord og mere simpelt er en dampspærre et plastlag lagt ud på isoleringen, så den holder tæt og hindrer fugten i at trænge ind.

For indeværende sætter man dampspærrer op lige så mange steder, som man kan gøre det. Det sker især på steder, hvor huset ikke er helt tæt. Som en regel kan dette udtrykkes som det, at hvor der er træ og isolering, skal man også lægge en dampspærre ud. Det er den, der tager sig af, at luften forbliver så tæt, at der ikke kan opstå beskadigelser på grund af fugt.

Dampspærrens opgave er at beskytte din krybekælder, fordi den varme luft fra boligen ellers ville kunne trænge ned gennem gulvet, hvilket på sin side vil lede til kondens, hvis der er meget kulde i kælderen.

Her kan du se hvordan isolering af en krybekælder kan foregå

Isolering af rør i krybekælderen

Det er i høj grad vigtigt, at du er agtpågivende, når det kommer til vand- og varmerør. Rørenes isolering skal forbedres væsentligt. Hvis ikke du sørger for det, kan det ende med at krybekælderen bliver ekstra kold.

Dette skyldes, at den ikke mere er opvarmet af den varme luft, der kommer fra huset. Det er derfor enormt vigtigt, at både vand- og varmerør bliver isoleret, nu du alligevel er i gang med at isolere krybekælderen.

Hvis ikke du sørger for dette, så kan du ende med at risikere, ikke bare at dine varmerør eller dine vandrør frostsprænges, men også at kondensvand løber ned af rørene og skaber fugtskader. Endvidere, er der også meget varmetab, hvis ikke rørene er blevet isoleret, hvilket kan betyde, at du spilder flere tusinde kroner om året på varmt vand.

Inden du går i gang, er det dog meget vigtigt, at du sørger for at sikre dig, at træværket er tørt og sundt. Hele kælderen skal desuden også være fri for skimmelsvamp. Det skyldes, at din krybekælder for alt i verden ikke må blive fugtig efter den isoleres. Derfor er det også vigtigt med god udluftning i krybekælderen – eventuelt gennem riste.

Hvordan isolerer man rør?

Du starter med at måle op, hvor mange meter rør, der skal isoleres. Dernæst skal du selvfølgeligt købe de isoleringsmaterialer og den tape, der skal bruges. Husk altid at købe en smule ekstra; spild kan ikke helt undgås.

Det nemmeste er at anvende rørskåle, som er en form for kapper med isolering på. Disse sættes uden på rørene.

Der findes 2 typer rørskåle henholdsvis rørskåle af PE-skum med isolering på, eller rørskåle fremstillet af ren mineraluld. Sidstnævnte repræsenterer den gamle metode, hvor isoleringen mestendels spændes fast med ståltråd og / eller tape.

Rørskålene leveres i tykkelser fra 18 mm op til 60 mm. Er der er plads nok til det, er det bedst at isolere med 60 mm. rørskåle. Det mindste, der kan komme på tale, er rørisolering baseret på skåldimensionen 40 mm.

 

Isolering af krybekælder pris

 

Sådan efterisoleres din krybekælder med granulering

Der er adskillige alternativer, når det kommer til isolering af krybekælder. Den mest forekommende fremgangsmåde er granulering. Inden du starter dette arbejde, skal du som første skridt rengøre krybekælderen meget grundigt.

Det er så herefter der lægges en dampspærre.

Dine vand- og varmerør skal som sagt isoleres, også for at undgå, at de ikke fryser på grund af nedsatte temperaturer.

Nu kan tømrerarbejdet med at opbygge et hulrum under loftet i krybekælderen gå i gang.

Der skal opsættes en vindspærre efter, at hulrummet er færdiggjort.

Herefter kan arbejdet med at blæse isoleringsgranulat ind mellem dampspærre og vindspærre gå i gang.

At blæse isoleringsgranulat ind er ikke noget, du selv kan gøre. Det kræver specielt maskineri, ligesom der skal et professionelt håndelag til. Det bedste her er ganske enkelt at få fat i et professionelt isoleringsfirma. Indblæsning foregår ved, at der bliver lavet et mindre hul i vindspærren, hvorefter granulatet blæses ind.

Er der behov for udluftning, kan der monteres riste i ydervæggen. Du kan i denne forbindelse yderligere vælge at få oprettet en maskinel udsugning eller en almindelig aftrækskanal.

Efterisolering af krybekælder kan gøres på andre måder

Som antydet findes der flere metoder mht. efterisolering af krybekælder:

  • Isoleringsmåtter (batts), hvor isolering af gulvet foregår nedefra med måtter. På den måde kan den kolde kælderluft få passage vinteren igennem gennem kælderen. Måtter er ikke det værste man har, men det er en dyrere metode end indblæsning af granulat.
  • Terrændæk, hvor man etablerer et dæk, der fylder krybekælderen helt ud. Denne form for krybekælderisolering holder fugten væk pga. cementeringen, men igen er det en dyr løsning i forhold til andre metoder.
  • Isolering ved hjælp af papiruld, hvor der til papiruld tilsættes en miljøvenlig lim. Limen kan sættes direkte på gulvstrøer eller andre konstruktioner. Man sprøjter blandingen op under gulvet nede fra. Papirulden former sig omkring f.eks. lægter, og man undgår på den måde, at der opstår luftlommer, som kan være skyld i træk. Er der allerede opsat måtter under gulvet i krybekælderen, fæstner man til undergulvet for derefter at spraye Papiruld på.
  • Isolering ved hjælp af neopixels, hvor man isolerer med Neopixels. Man minimerer på den måde faren for skimmelsvamp. Dette skyldes, at der ikke kan samles fugt i Neopixel materialet. På den måde kan man derefter også isolere meget fugtige og våde områder.

Her kan du se en kort video af isolering af krybekælder med papiruld

Isolering af krybekælder med batts

Vi kender alle battsene fra Rockwool, som er et isoleringsmateriale vi med fordel har kunnet benytte os af i mange år. Af andre batts skal nævnes glasuld. Rockwool anbefaler, at der i denne sammenhæng bruges FlexiBatts.

Under Flexibatts’ene monteres der Rockwool A-Pladebatts 10. De fungerer som en vindspærre, fordi de er særdeles vindtætte.

Det kan være, du beslutter dig for at isolere hele din krybekælder med batts fra f.eks. Rockwool. Måske mener du, at du kan klare opgaven selv, men det må tilrådes, at du lader en professionel lave arbejdet.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Vil du alligevel selv, er det første skidt du skal tage at lægge en dampspærre lige under skelettet sat op i krybekælderen.

Under denne dampspærre kan du så efterfølgende lægge FlexiBatts op. Og der skal sættes et tværgående arrangement op, der holder battsene på plads.

Der sættes små trælister og galvaniseret tråd op, der kan fastgøre batt-isoleringen.

Afslutningsvis skal de omtalte A-Pladebatts 10 sættes op som vindspærre.

Hvad koster efterisolering af krybekælder

Et utvetydigt svar på hvor meget du kan spare årligt, hvis du isolerer eller efterisolerer krybekælderen, lader sig kun vanskeligt gøre. En god tommelfingerregel i forbindelse med isolering af krybekælderen er dog, at besparelsen ligger i omegnen af de ca. 10.000 kWh om året.

Samtidigt vil du også opleve, at dit gulv føles mindre fodkoldt, ligesom din bolig vil kunne opnå en bedre energimærkning. Sidstnævnte vil øge husets handelsværdi.

Indhent pris på efterisolering af krybekælder fra en isolatør

Regeringen vedtog i 2007 tiltag, der sigter mod, at andelen af vedvarende energi skal forøges til 30 %, og energiforbruget skal sænkes med 25 % frem til 2025. Nuværende beboelser og nybyggeri er ét af de indsatsområder, hvor der især skal sættes ind. Energieffektivisering, vedvarende energi og innovationer i byggeriet er sat i højsædet.

Klart nok får håndværkere – i dette tilfælde uddannede isolatører – en stigende betydning. Det er isolatørfirmaer og professionelle isolatører, der skal installere gode og holdbare energirigtige løsninger. At dette fordrer viden og indsigt vedrørende varmeisolering, tæthed og fugtteknik er indlysende.

Det viser sig imidlertid ofte, at aftagerne ikke får den forudsete besparelse. Kunderne får ikke den rette vejledning mht. rentable løsninger. Ofte er slutresultatet, at man ender med at måtte slås med svamp- og skimmelsvamp, fordi der ikke er blevet udført forsvarlige løsninger.

Du skal med andre ord ikke bare hoppe ud i det – at finde en god isolatør – er alfa og omega. Du skal checke isolatørens renomme på trust pilot og lignende. Brug internettets søgemaskiner eller brug ”mund til øre” metoden. Forhør dig hos andre, der har anvendt firmaet. Var arbejdet af den fornødne kvalitet, levererede man til den aftalte tid og hvilken ekstra service leverede man. Sørgede man for transport af affald, og gjorde man ordentligt rent efter sig. I det hele taget overholdt man de kontraktlige forpligtelser.

For det er nødvendigt at lave en kontrakt med leverandøren, Alt skal med i den kontakt – er der noget værre end, at man skal til at slås med en isolatør efter arbejdet angiveligt er færdiggjort, og man har opdaget, at vedkommende ikke overholdt kontrakten? Og er der tale om et ”broddent kar” – en dårlig isolatør – er det træls at skulle i retten med sådan et firma. Det er derfor, det er så vigtigt, at du undersøger isolatørernes renomme!

Få tre priser på isolering af krybekælder

Det kan selvfølgelig være en ganske god ide, enten at rådføre sig med et isoleringsfirma, eller alternativt helt at overdrage opgaven til dem. Men set i lyset af, hvad vi lige har sagt, kan det næsten være det samme som det, at man altid kan ”klage til politiet over politiet”.

Igen det er vigtigt at checke firmaet, du rådfører dig med, så du ikke kommer i de forkerte hænder og får rådgivning du ikke kan stole på. Et velrenommeret firma, der sætter en ære i at give sine kunder god information, og som ikke hele tiden skeler til resultatet på bundlinjen er guld værd.

Dårligt udført arbejde hvor det ender med at der dannes fugt i din krybekælder kan ende med at have fatale (og meget dyre) konsekvenser for dig.

Derfor er det en god ide at danne sig et overblik over markedet!

Forsvinder din varme op gennem loftet? Måske skal du overveje om det også er nødvendigt med loftisolering. Du kan læse mere loftisolering her.

Gør det selv eller professionelle?

Der kan være en del, der taler for, at det er en god ide at rekvirere enten en isolatør eller et isoleringsfirma til at udføre arbejdet. Dette er din sikkerhed for, at du får et rigtig godt resultat, og samtidig er det også ensbetydende med, at du ikke selv skal bøvle med noget af det fysiske arbejde.

Man skal ikke undervurdere omfanget af det arbejde, der skal udføres. Har du det nødvendige praktiske håndelag og fremfor alt, har du energien?

Du antager sikkert, at det ikke er særligt vanskeligt at skulle isolere selv. Her er det imidlertid ubeskriveligt vigtigt, at du er klar over, at der er rigtig meget, der kan gå galt. Tilmed er det endvidere vigtigt, at isoleringen er lavet korrekt, fordi du ellers ikke vil få det fulde udbytte af den.

Følgelig er anbefalingen indlysende den, at det klogeste er at hyre et professionel isoleringsfirma eller en isolatør, til stå stå for isoleringen af din krybekælder. Dette gælder på trods af om det er lavet med batts, granulat eller noget helt tredje. Rigtigt mange firmaer tilbyder et gratis isoleringstjek af dit hus.

Hvis du absolut vil gøre det selv, er det også værd at huske, at det er sin sag at skulle mane sig op til at arbejde om aftenen efter en lang dag på jobbet. At skulle ofre den ene aften den anden på et ”gør det selv” projekt og at at skulle ofre weekender på det, er noget der ”vil trække tænder ud”!

Så alternativet er, at du indhenter tre tilbud, som er en ordning du ofte finder på nettet fra forskellige firmaer, der med glæde vil byde ind på opgaven. Det fordrer selvfølgeligt, at du gerne gør det på den måde. Din fordel er, at du har mulighed for at finde noget, der ligner de bedste og billigste lokale tilbud.

I skoven af sider med tre tilbud finder du udbudstjenesten 3byggetilbud.dk. Her kan du få tre gratis og uforpligtende bud på projektet fra fagfolk.

 

Isolering af krybekælder pris

 

Det er let og simpelt at få 3 priser på efterisolering af krybekælder

Det hele er let og simpelt; du skal udfylde en virtuel blanket med dine data og en god men kort fortælling om dit projekt. Dernæst besørges din opgave, så den kommer i udbud blandt interesserede isolatører og isoleringsfirmaer, der byder ind på opgaver i din del af landet.

Da entreprisen afsendes i udbud, har de forskellige udbydere mulighed for at underbyde hinanden, så der skabes en virksom konkurrence. Det ender med andre ord ofte med, at den hårde konkurrence presser prisen i bund. Dette er naturligvis i din interesse, hvis arbejdet udføres ordentligt. Du får tre gode og skarpe tilbud på dit projekt.

Det skal naturligvis pointeres, at det både er gratis og uforpligtende at bruge 3byggetilbud.dk. Følgeligt behøver du heller ikke at tage imod nogle af de tilbud, du får, hvis ikke de frister dig. Langt de fleste tilbud er alligevel iøjefaldende bedre end, hvis du selv valgte at lede efter tilbuddene.

Her kan du se hvordan 3byggetilbud virker

Isolering og klimaændringer

Klimaet udendørs spiller naturligvis ind, og med den globale opvarmning kan det i dag være svært at vælge den rigtige isoleringsmetode. Før vidste vi nøjagtigt, hvor vi befandt os geografisk og i den forbindelse, hvilket klimabælte vi befinder os i.

I dag er det svært, fordi vi måske bevæger os fra det kolde vinterklima og den tempererede sommer over til et moderat vinterklima og de meget varmere sommermåneder.

Den hidtidige filosofi har været den, at det handler om at spare på energien for at nedbringe udslippet af CO2.

At dette fortsat bør være på dagsordenen, skal der ikke herske tvivl om; det nye er imidlertid, at der allerede er sket skade, og vi som sagt går fra det kolde vinterklima og den tempererede sommer over til et moderat vinterklima og de meget varmere sommermåneder.

Det betyder også, at isoleringsbehovet vil ændre sig, fordi varmeforbruget vil være faldende fremover, ligesom en for god isolering vil gøre husene til varmeovne.

Men som antydet er der imidlertid fortsat mange grunde til at spare på energien. Det vigtigste lige nu er, at afbrænding af fossile brændsler, kul olie og gas frigiver CO2, også kendt som drivhusgas.

Drivhusgasserne er som en dyne i atmosfæren, og den tillader, at solens kortbølgede bestråling kan komme ind, mens det kun i formindsket omfang er sådan, at den langbølgede varmestråling kommer ud igen.

Det er dette, vi i daglig tale kalder drivhuseffekten. Gennem de sidste 100 år er koncentrationen af CO2 i atmosfæren gået i vejret, som afbrændingen af fossile brændsler er steget. Og det har foranlediget, at varmen ikke kan slippe ud. Den gennemsnitlige temperatur er allerede nu blevet 0,8 grad varmere.

Ulidelig husvarme

Ifølge fagbladet ”ingeniøren” tager vi dag overhovedet ikke det med, at nybyggeri skal beregne andre temperaturer i fremtiden. Det forventes at temperaturen udendørs over de næste år vil stige mellem 2 til 4 grader på grund af klimaforandringer.

Hvis ikke vi køler den eksisterende boligmasse og nybyggeriet ned, kan det ende med, at det inden for nogle år i mange huse vil blive ulidelig varmt om sommeren.

Dette vil gøre sit til, at vi får et dårligt indeklima, og det vil lede til store ekstra elektricitetsudgifter til køling. Bygherren bør altså tænke køling og varmeakkumulering ind allerede fra starten af alt nybyggeri.

Hvor omfattende isoleringsbehovet bliver er derfor en kende usikkert, fordi vi ikke helt kender de præcise temperaturstigninger som ifølge klimaforskere hele tiden skal opjusteres til mere end oprindeligt forudsagt.

Isoleringen af krybekældre er her centralt, fordi dette medvirker til, at huset holder på varmen, og at der sker mærkbare forbedringer på det eksisterende klimatiske grundlag. Hvordan det imidlertid bliver, når vi går over til mere milde vintre og varme somre, er noget, der bør indkalkuleres i, hvordan og hvor meget der skal isoleres?

Her er det en god ide at alliere sig med en energirådgiver m.h.t., hvilke materialer der skal anvendes, og hvilke værdier man kan beregne som grundlag for omfanget af isoleringen. Dette især hvis du påtænker dig selv at ville udføre et isoleringsprojekt.

 

Comments are closed.