Isolering af krybekælder

0

Isolering af krybekælder kan involvere både en forkert og en rigtig metode. Spørgsmålet er, om du kan se, hvad der er den korrekte fremgangsmåde, skulle du få lyst til at udføre opgaven selv? Alternativt kan du altid rekvirere et isoleringsfirma; dette er din sikkerhed for, at det bliver udført korrekt, og du slipper for alt bøvlet i huset.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Indholdsfortegnelse

Hvis dit fyr kører på fuld kapacitet, og du stadig har kolde fødder, kan synderen meget vel være isoleringen af krybekælderen der ikke er god nok.

Det er altid en god ide at holde øje med, hvordan det ser ud under dine gulve. Finder du en klam dinglende isolering, er det et sikkert tegn på en forældet, dårlig eller sjusket isolering.

I huse bygget før energibesparelserne slog igennem generelt og i forskellige gamle bygningsreglementer, finder man i værste fald slet ingen isolering i huset.

For at skabe et lunt indeklima under fødderne, skal du vælge den rigtige isoleringsmetode under dit gulv.

Isolering af krybekælder med plads

En krybekælder, der ligger over 50 cm. i højden, uden at der er plads nok til, at en person med normal højde kan stå oprejst, fordrer, at det er krybekælderdækket, der skal isoleres.

Plads er det vigtige her. Kan man arbejde direkte fra krybekælderen, er det nemmeste selvfølgeligt at isolere nedefra.

Det kan man imidlertid ikke i alle tilfælde.

Der er en del fordele forbundet med at isolere en krybekælder eller en kælder. Formået er indlysende nok det at skabe et forbedret indeklima. Men det er ikke det hele, for det handler også om at sørge for, at dit hus bedre kan holde på varmen.

Som med andre former for isolering er dette præcist det samme, f.eks. som med hulmursisolering handler det om at forøge energieffektiviteten.

Er der er plads nok til at isolere krybekælderen nedefra og op, hvor du enten anvender granulatisolering eller du bruger såkaldte batts, er det alt i alt en billig løsning at lade krybekælderen isolere. Og så er det egentlig ligemeget om dit hus har en krybekælder eller en almindelig kælder.

Det fungere på samme måde, når der er plads nok til at efterisolere.

Almindeligvis vil prisen på isolering af kælder næppe komme op over mere end 200 til 400 kr. pr. m2, afhængigt af, hvor du befinder dig geografisk i landet. Følgelig er der tale om en isolering, der hurtigt vil vise sig at være indtjent igen.

Her kan du se hvordan isolering af en krybekælder kan foregå

Isolering af rør i krybekælderen

Det er i høj grad vigtigt, at du er agtpågivende, når det kommer til vand- og varmerør. Rørenes isolering bør forbedres væsentligt. Hvis ikke du sørger for det, kan det ende med at krybekælderen bliver ekstra kold.

Dette skyldes, at den ikke mere er opvarmet af den varme luft, der kommer fra huset. Det er derfor enormt vigtigt, at både vand- og varmerør bliver isoleret, nu du alligevel er i gang med at isolere krybekælderen.

Hvis ikke du sørger for dette, så kan du ende med at risikere, ikke bare at dine varmerør eller dine vandrør frostsprænges, men også at kondensvand løber ned af rørene og skaber fugtskader.

Endvidere, er der også meget varmetab, hvis ikke rørene er blevet isoleret, hvilket kan betyde, at du spilder flere tusinde kroner om året på varmt vand.

Inden du går i gang, er det dog meget vigtigt, at du sørger for at sikre dig, at træværket er tørt og sundt.

Hele kælderen skal desuden også være fri for skimmelsvamp. Det skyldes, at din krybekælder for alt i verden ikke må blive fugtig efter den isoleres. Derfor er det også vigtigt med god udluftning i krybekælderen – eventuelt gennem riste.

Hvordan isolerer man rør?

Du starter med at måle op, hvor mange meter rør, der skal isoleres. Dernæst skal du selvfølgeligt købe de isoleringsmaterialer og den tape, der skal bruges. Husk altid at købe en smule ekstra; spild kan ikke helt undgås.

Det nemmeste er at anvende rørskåle, som er en form for kapper med isolering på. Disse sættes uden på rørene.

Der findes 2 typer rørskåle henholdsvis rørskåle af PE-skum med isolering på, eller rørskåle fremstillet af ren mineraluld. Sidstnævnte repræsenterer den gamle metode, hvor isoleringen mestendels spændes fast med ståltråd og / eller tape.

Rørskålene leveres i tykkelser fra 18 mm op til 60 mm. Er der er plads nok til det, er det bedst at isolere med 60 mm. rørskåle. Det mindste, der kan komme på tale, er rørisolering baseret på skåldimensionen 40 mm.

Kan du ikke selv klare isoleringen? Så har du mulighed for at modtage 3 gratis & 100% uforpligtende tilbud fra kompetente firmaer. Det er en god løsning mange folk vælger.
 
Isolering af krybekælder pris

Sådan efterisoleres din krybekælder med granulering

Der er adskillige alternativer, når det kommer til isolering af krybekælder. Den mest forekommende fremgangsmåde er granulering. Inden du starter dette arbejde, skal du som første skridt rengøre krybekælderen meget grundigt.

Det er så herefter der lægges en dampspærre.

Dine vand- og varmerør skal som sagt isoleres, også for at undgå, at de ikke fryser på grund af nedsatte temperaturer.

Nu kan tømrerarbejdet med at opbygge et hulrum under loftet i krybekælderen gå i gang.

Der skal opsættes en vindspærre efter, at hulrummet er færdiggjort.

Herefter kan arbejdet med at blæse isoleringsgranulat ind mellem dampspærre og vindspærre gå i gang.

At blæse isoleringsgranulat ind er ikke noget, du selv kan gøre. Det kræver specielt maskineri, ligesom der skal et professionelt håndelag til. Det bedste her er ganske enkelt at få fat i et professionelt isoleringsfirma.

Indblæsning foregår ved, at der bliver lavet et mindre hul i vindspærren, hvorefter granulatet blæses ind.

Er der behov for udluftning, kan der monteres riste i ydervæggen. Du kan i denne forbindelse yderligere vælge at få oprettet en maskinel udsugning eller en almindelig aftrækskanal.

Du bør få hjælp af en erfaren isolatør, så du er sikker på god isolering under dit gulv, hvilket betyder du slipper for fugt i dit hus. Få dine tilbud 100% gratis nu, klik på linket herunder.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Efterisolering af krybekælder kan gøres på andre måder

Som antydet findes der flere metoder mht. efterisolering af krybekælder:

  • Isoleringsmåtter (batts), hvor isolering af gulvet foregår nedefra med måtter. På den måde kan den kolde kælderluft få passage vinteren igennem gennem kælderen. Måtter er ikke det værste man har, men det er en dyrere metode end indblæsning af granulat.
  • Terrændæk, hvor man etablerer et dæk, der fylder krybekælderen helt ud. Denne form for krybekælderisolering holder fugten væk pga. cementeringen, men igen er det en dyr løsning i forhold til andre metoder.
  • Isolering ved hjælp af papiruld, hvor der til papiruld tilsættes en miljøvenlig lim. Limen kan sættes direkte på gulvstrøer eller andre konstruktioner. Man sprøjter blandingen op under gulvet nedefra. Papirulden former sig omkring f.eks. lægter, og man undgår på den måde, at der opstår luftlommer, som kan være skyld i træk. Er der allerede opsat måtter under gulvet i krybekælderen, fæstner man til undergulvet for derefter at spraye Papiruld på.
  • Isolering ved hjælp af neopixels, hvor man isolerer med Neopixels. Man minimerer på den måde faren for skimmelsvamp. Dette skyldes, at der ikke kan samles fugt i Neopixel materialet. På den måde kan man derefter også isolere meget fugtige og våde områder.

Her kan du se en kort video af isolering af krybekælder med papiruld

Hvad koster efterisolering af krybekælder

Et utvetydigt svar på hvor meget du kan spare årligt, hvis du isolerer eller efterisolerer krybekælderen, lader sig kun vanskeligt gøre. En god tommelfingerregel i forbindelse med isolering af krybekælderen er dog, at besparelsen ligger i omegnen af de ca. 10.000 kWh om året.

Samtidigt vil du også opleve, at dit gulv føles mindre fodkoldt, ligesom din bolig vil kunne opnå en bedre energimærkning. Sidstnævnte vil øge husets handelsværdi.

Forsvinder din varme op gennem loftet? Måske skal du overveje om det også er nødvendigt med loftisolering. Du kan læse mere loftisolering her.

Indhent pris på efterisolering af krybekælder fra 3 isolatører

Regeringen vedtog i 2007 tiltag, der sigter mod, at andelen af vedvarende energi skal forøges til 30 %, og energiforbruget skal sænkes med 25 % frem til 2025. Nuværende beboelser og nybyggeri er ét af de indsatsområder, hvor der især skal sættes ind. Energieffektivisering, vedvarende energi og innovationer i byggeriet er sat i højsædet.

Klart nok får håndværkere – i dette tilfælde uddannede isolatører – en stigende betydning. Det er isolatørfirmaer og professionelle isolatører, der skal installere gode og holdbare energirigtige løsninger. At dette fordrer viden og indsigt vedrørende varmeisolering, tæthed og fugtteknik er indlysende.

Det viser sig imidlertid ofte, at aftagerne ikke får den forudsete besparelse. Kunderne får ikke den rette vejledning mht. rentable løsninger. Ofte er slutresultatet, at man ender med at måtte slås med svamp- og skimmelsvamp, fordi der ikke er blevet udført forsvarlige løsninger.

Du skal med andre ord ikke bare hoppe ud i det – at finde en god isolatør – er alfa og omega. Du skal checke isolatørens renomme på trust pilot og lignende. Brug internettets søgemaskiner eller brug ”mund til øre” metoden.

Oplever du fugt nedefra gulvet eller andet der gør at huset bør få isolering krybekælder, så gør som mange andre og modtag 3 helt uforpligtende og 100% gratis tilbud på krybekælder isolering.
 
Isolering af krybekælder pris

Her kan du se hvordan 3byggetilbud virker

Comments are closed.