Montering af emhætte

0

Måske har du i lang tid stået i et køkken indhyllet i mados og lugte, der trænger ud i dit hjem. Måske har du aldrig haft en emhætte. Eller skyldes miseren blot, at den gamle ikke rigtigt mere kører, som den skal? Ja så er der ikke langt til, at du beslutter dig for, at du vil investere i en emhætte

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Indholdsfortegnelse

Men der er flere ting, du skal være klar over, inden du overhovedet sætter sådan et projekt i gang. For det første er der jo det nok så basale spørgsmål, der går på, om du vil gøre det selv, eller om du vil lade andre gøre det.

At gøre det selv kræver lidt praktisk håndelag og fremfor alt viljen til at ville det. For det kan jo da godt være, at du er den mere magelige type, der vil foretrække at betale dig fra alt besværet med at gøre det selv.

Men er du praktisk anlagt, og kan du li’ at arbejde med dine hænder er det bare med at gå i gang.

Alternativt kan du altid indhente de tre bedste tilbud her

For ”gør det selv-folket” vil vi i det følgende demonstrere, hvordan du selv kan sætte en emhætte op, eller alternativt hvorledes du let og smertefrit kan få fat i lige netop den tømrermester, der kan udføre opgaven billigst for dig.

Står opvaskemaskinen også overfor en udskiftning? Læs vores guide til installation af opvaskemaskine her.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du selv køber?

En emhætte suger den ophedede luft fyldt med mados og damp fra madlavning op. Når mados og dampe suges væk, og de erstattes med ny luft er det vigtigt, at friskluftventiler i vinduesrammerne er åbne, eller alternativt at man husker at åbne et vindue tæt på madlavningsstedet.

I alt nybyggeri er det sådan, at bygningsreglementet påbyder, at der skal sættes en emhætte op med en elektrisk udsugning på mindst 20 liter i sekundet.

Eller sagt på en anden måde er det sådan, at suget i emhætten skal være kraftigt. Også så kraftigt, at emhætten skal kunne bevæge 10 – 20 gange mere luft i timen end køkkenrummets rumfang afmålt i kubikmeter.

Hvis dit køkken f.eks har dimensionerne 4 x 5 meter og der er 2,3 meter op til loftet, skal emhættens kapacitet være på mellem 460 og 920 kubikmeter flyttet luft hver time!

Hvilke typer findes der?

På markedet for emhætter vil du typisk støde på flere forskellige emhætter på markedet; groft sagt kan disse opdeles i to typer:

 • Udsugning til det fri
 • Recirkulation

Den første, udsugningsemhætten føres op gennem loftet eller væggen og ud i det fri. Aftrækket kan enten være en ventilationskanal, der går gennem en ydermur, eller også kan det være et aftræk, der går op gennem loftet/væggen og ud gennem taget/væggen.

Hvis der er et ventilationssystem baseret på genvinding af varme, kan det være en fordel at tilslutte emhætten til dette system. Denne tilslutning gør det muligt, at varmen fra luften i køkkenet kan genbruges til boligens opvarmning.

Montering af recirkulations-emhætte

Hætten lader sig let montere, fordi den ikke fordrer et aftræk. Dette skyldes at opsugningen i stedet sker ved hjælp af et kulfilter, som du så skal sørge for at udskifte og gøre rent med jævne mellemrum.

Det foregår let i en opvaskemaskine eller manuelt over håndvasken ved brug af varmt vand. Behovet for at vedligeholde på den måde, ligger typisk på ca. en til tre gange årligt.

Denne emhætte fjerner ikke madosen; derfor er en emhætte med aftræk ud i det fri altid nummer et. Beklageligvis er det ikke alle steder, at dette kan lade sig gøre. Mange lejligheder har ikke aftræk ud i det fri.

Har du overvejet at få installeret en varmepumpe også? En varmepumpe kan spare dig for mange penge. Læs vores guide til montering af varmepumpe her.

Planlægning af opgaven

Inden du beslutter dig for, at nu skal det være, skal du planlægge. Hvilke behov skal emhætten dække, og hvad ønsker du, at den skal kunne?

Planlægning af opgaven:

 • Placering og udformning af emhætten
 • Hvor meget må emhætten larme?
 • Er det muligt med udsugning med afkast til det fri, eller må man nøjes med et kul-filter?
 • Skal den have indbygget eller ekstern motor?
 • Design
 • Energiforbrug
 • Pris og kvalitet

Placering og udformning af emhætten

Det er næppe klogt alene at koncentrere sig om emhættens kapacitet. Andre størrelser som udformning og placering skal ikke underkendes.

En emhætte med det fagfolk kalder et emfang (tragten) er placeret over komfurets kogeplader, og den yder en mere effektiv udsugning af damp og mados end emhætter, der har en flad udformning.

Dette gælder også i tilfælde af, at emhætten er sat op midt i køkkenet over en såkaldt kogeø. I dette tilfælde er emfanget et krav, fordi det er mere vanskeligt for emhætten at suge osen op, når den er omgivet af luft overalt.

Hvis væggen tager noget af dampen og madosen og støder den tilbage, kræves der ikke så stor en sugekapacitet, fordi udsugningen er mere målrettet.
 
Få 3 gratis tilbud på montering af emhætte

 

Bredden på emhætten

Desto bredere emhætten er, desto bedre suger den.

Du skal imidlertid være klar over, at der er grænser for, hvor drabelig en emhætte skal tage sig ud. Den bør faktisk ikke være større end, at den kan klare et luftskifte 10 gange i timen. Dette vil sikre det bedste indeklima.

Lyset fra emhætten

Hertil kommer spørgsmålet om hvor meget lys, der skal komme fra emhætten.

Mange emhætter er desværre ikke den bedste af slagsen, når det kommer til belysningen over komfuret eller kogeøen. I flere tilfælde er det for skarpt, eller også er det simpelthen så svagt, at det er anstrengende for øjnene.

Det er af samme grund ikke tilrådeligt, at du blot investerer i en emhætte over internettet. Det bedste er, at du køber den et sted, hvor du selv kan tjekke den grundigt – også hvad belysningen angår.

Hvor højt eller lavt skal emhætten placeres?

Dette afhænger selvfølgeligt af, hvordan dine arbejdsvaner er og hvor høj du er.

Køkkenfirmaer og producenter af kogeplader arbejder ud fra en tommelfingerregel om, at hætten ikke skal placeres lavere end 145 cm over gulvniveauet. Hertil kommer, at højden også er betinget af tilstedeværelsen af eventuelle overskabe.

Hætten skal helst være placeret i niveau med overskabene. Hvis hætten hænger frit over en kogeø er det lettere at finde den korrekte højde.

Endeligt skal det nævnes, at køkkenfirmaer og producenter af kogeplader anbefaler, at du placerer emhætten 50 til 60 cm over et elkomfur og 50 til 70 cm over et gaskomfur.

Støj

I dag kan man investere i modeller med et støjniveau helt ned til 5 dB.

Hvis ikke du får hængt emhætten korrekt op, kan det påvirke støjniveauet. Der tænkes her på aftræksrør ud i det fri. Er disse for små, vil emhætten larme for meget. Bøjninger af ventilationsrør påvirker også støjniveauet – så det er ikke en god ide at lave juletræslignende rørkonstruktioner her.

Kører emhætten med en ekstern motor installeret i f.eks. loftet, kommer du meget tæt på den lydløse type. Og de suger i øvrigt optimalt sammenlignet med de gængse typer på markedet.

Aftrækket

Ved nybyggeri giver det sig selv, fordi det er et krav i bygningsregulativerne. Du skal simpelthen have udsugning monteret ud i det fri.

Kulfiltre hører til i den ældre boligmasse med alle de problemer, det kan afstedkomme. Som sagt er det sådan, at denne emhætte ikke er så god til at suge mados væk fra rummet. I stedet filtrerer den kun og den sender herefter den rensede luft tilbage til køkkenet.

Montage ud i det fri

Falder valget alligevel på et aftræk ud i det fri, og er det i øvrigt muligt, skal du være omhyggelig og følge den korrekte montering.

Det er selvfølgeligt altid muligt, men dels kan økonomien og fordyrelsen komme i vejen, dels må du ikke ændre på så basale ting i en lejebolig. Og er der ligefrem tale om fredede bygninger kan det blive svært at indhente tilladelsen til at ændre på noget som helst.

Du skal altid udføre monteringen, så rørene fra emhætten og ud i det fri er sat fast og solidt sammen. Og de skal selvfølgeligt, hvad rør- og kanaldimensioner angår, passe præcist sammen. Forsømmer du dette kan det lede til støjgener.

Føres aftrækket ud gennem en kold tagkonstruktion, skal du isolere røret. Ellers dannes der kondens på rørets inderside og på dets og yderside pga. de temperaturforskelle, der opstår mellem røret og loftet.

Kondensering på indersiden kan føre til, at der strømmer væske tilbage i røret, og fra ydersiden kan det brede sig og forårsage skader på tagkonstruktionen.

Det kan blive nødvendigt med en kondensspærre. Vil du undgå at kondensen løber tilbage og ned i emhætten, er det nødvendigt at montere en kondensspærre placeret mellem emhættens udblæsningsstuds og udluftningsslangen.

Kondensspærren opfanger kondensvandet og inddamper det i udluftningen, når spærreren opfanger den varme luft fra emhætten. En kondensspærre kan købes som ekstraudstyr i tilfælde af, at du stilles overfor problemer med kondens.

Trænger hele køkkenet til en renovation og måske udvidelse? Se opsætning af gipsvæg og opsætning af gipsloft

Energiforbruget

Emhættens energiforbrug er betinget af motorens kræfter eller effekt og hvor ofte du anvender din emhætte.

Ved to timers daglig brug på højeste styrke med det gældende prisniveau i 2016 forbruger en emhætte gennemsnitligt set for ca. 300 kr. strøm om året.

De bedste emhættetips

 • Vælg en model med passende kapacitet og lavt energiforbrug.
 • Emhætten bør køre i 5 minutter, efter at du er færdig med at lave mad, for at få renset luften helt.
 • Den bagerste del af emhætten suger mest, så det er bedst, hvis den store kogeplade er på den bagerste del af komfuret.
 • Emhættens effektivitet falder i takt med antallet af gryder og pander, der er i brug. Indholdet af partikler i luften tredobles, hvis der er 4 plader i brug frem for 1.
 • Hvis emhætten larmer, når den ikke er i brug, kan det skyldes, at der blæses luft ind i den udefra. Dette kan forhindres med et udvendigt spjæld, der kan lukkes til indefra, når det ikke er i brug. Et spjæld forhindrer også, at det ikke trækker fra emhætten.
 • Sørg for at dimensionere rørene til udsugningen korrekt. Er de for små, støjer emhætten mere, end nødvendigt.

(kilde: Bolius.dk)

Motoren kører ikke i alle tilfælde med den maksimale effekt, og det giver naturligvis en besparelse, hvad el udgifterne angår. En lavere sugeeffekt har tilmed det fortrin, at du sparer på varmeudgifterne, da der udskiftes mindre varm luft i køkkenet.

Modtag 3 gratis og 100% uforpligtende tilbud nu

Indhent det bedste og billigste tilbud på montering af emhætte

Hvis ikke du selv vil udføre montagen kan du altid indhente et tilbud fra en håndværksmester – f.eks. i dette tilfælde en tømrermester. Hvis du selv skal ud at sondere markedet er det en arbejdskrævende opgave – derfor kan det være en god ide at bruge 3byggetilbud.dk.

Et tilbud fra en håndværker

Et tilbud fra en tømrermester på montage af en emhætte er juridisk set et bindende løfte om at udføre en nøjagtigt afgrænset arbejdsopgave til en aftalt pris.

Derfor er det naturligvis yderst vigtigt, at du så præcist og detaljeret som muligt kan beskrive, hvad dit projekt omfatter. Og det omfatter netop nogle af de ting, vi lige har gennemgået og sammenfattet.

Du skal definere, hvor og hvordan din emhætte skal placeres, hvor meget den må larme, og du skal beskrive hvilken type aftræk, du ønsker, eller du har tilladelse til at lave.

Skal du have lavet aftrækket ud i det fri, eller skal det blot være et kulfilter. Du skal i forbindelse med aftrækket give en ide om aftrækkets dimensioner. Ønsker du en ekstern motor, skal dette også beskrives. Og det samme med design, ønsker til energiforbrug, og hvor meget du vil spendere, uden det går ud over den kvalitet du foretrækker.

At det er yderst vigtigt, at opgaven er tydeligt beskrevet og afgrænset har at gøre med, at når der kommer realiteter på bordet, ”fanger det selvsamme bord”.

Tømrermesteren vil sikkert foretrække en mundtlig forhandling alene, men det bedste er at få et skriftligt tilbud for det binder begge parter.

Hvad skal et tilbud omfatte?

Et tilbud har at gøre med det arbejde, der er forbundet med tilbuddet. Mesteren bør være præcis, og det er for kunden ikke altid en god ide at acceptere arbejde på timebasis.

At arbejde på timebasis er simpelt hen det samme som at sige ja til en uspecificeret opgave, hvad timeforbruget angår. I sidste ende bliver det så håndværkeren, der tæller timerne op, og den efterfølgende regning kan blive større end man oprindeligt forestillede sig.

Husk at alt, hvad der ikke er sagt og planlagt, ikke er noget, du kan forvente at få udført til den tilbudte pris.

Hvad er et overslag?

Et overslag er et groft budget på arbejdet, som ikke er forpligtende. For private opgaver betyder det, at håndværksmesteren ikke er forpligtet til at lave arbejdet. Prisen er ikke fast, og du ved derfor ikke, hvad arbejdet faktisk kommer til at koste.

3byggetilbud.dk

Måske har du hørt om denne service, der muliggør, at du kan få tre hurtige tilbud, som vurderes til at være de billigste blandt de firmaer, der udbyder arbejde via denne portal.

Det fungerer på samme vis som f.eks. autobutler, der også kører med tilbud på bilreparationer. Tilbuddene fra snedker-tømrere varierer, hvad priser og kvalitet angår.

Det drejer sig hermed ikke blot om at finde det prisbilligste; det handler i høj grad også om at finde det bedste. Det er sikkert her en god ide at tjekke trustpilot og se på anmeldelser af firmaer indenfor tømrer- / snedkerbranchen.

Det er vigtigt, at du kan opridse opgaven så præcist, at der ikke opstår misforståelser og tvivl om, hvad det er, du mener. Det er på basis af dette 3tilbud.dk skal kunne afhjælpe dig.

Beskriver du alene opgavens udførelse med et par dårligt formulerede sætninger, får du sikkert ikke meget andet ud af det end en masse ekstra snak, og det var jo du ville undgå – ikke sandt?

Begynd med at opridse projektet kort, og som sagt alligevel nøjagtigt (!). Opgaven forudberegnes derefter af 3byggetilbud.dk, der ved hjælp af tre uforpligtende tilbud fra tre udvalgte leverandører sætter dig i forbindelse med tilbudsgiverne.

Herefter kan du i ro og mag sidde i sofaen og håndplukke det bedste, hvis du ønsker at gå videre. Du er nemlig ikke bundet af noget endnu, og du kan jo da til hver en tid selv prøve at danne dig et overblik over markedet, hvis du vil gå virkeligt grundig til værks.

Først, når du er kommet til den alvorlige side af sagen – den endelige kontrakt eller aftale – er det en god ide at få det på skrift. Det gamle mundheld om at en mundtlig aftale er lige så god som en skriftlig holder ikke.

Her kan du se hvordan 3byggetilbud.dk virker

 

Få 3 gratis tilbud på montering af emhætte

”Gør det selv”

Selve montagen foregår efter disse retningslinjer. I tilfælde af, at der sidder en gammel emhætte, der skal udskiftes, starter du med at tage denne ned. Husk at afbryde for strømmen til emhætten; det kan være temmeligt stødende at lade være.

Nu kan du forsigtigt starte nedtagningen. Er emhætten placeret frit, er dette nemt. Har du en hjælper, kan vedkommende hjælpe med at holde emhætten, når du skruer den løs.

Det er en god ide at beskytte kogepladerne med et eller andet, f.eks. et stykke klæde, et tæppe eller lignende. Især keramiske kogeplader har det med at tage skade, hvis noget falder ned på dem. De kan blive beskadiget eller ridset ved den slags uheld.

Hvis emhætten befinder sig i et skab, tages indmaden ud af skabet, så du kan se, hvordan emhætten er monteret, og hvordan udluftningen er ført ud.

Husk at fjerne udluftningen og fjerne ledningen fra strømudtaget, inden du fraspænder emhætten. Hvis dette ikke er muligt, fordi det sidder skjult eller utilgængeligt oppe i emhætteskabet, er ledning og udluftningsslange oftest så lange, at de følger med ned, når emhætten fraspændes.

Montering af emhætte

Nu kan du gå i gang med at sætte den nye emhætte op.

Hvordan ligger det med placeringen af udluftningen mellem den gamle og den nye emhætte. Er de ens?

Førhen var det muligt at få emhætter hvor udluftningen var på en af siderne af emhætten. I dag er det imidlertid almindeligt, at udluftningen er anbragt i midten.

Dette fordrer så desværre, at der skal laves noget ombygning af indmaden i emhætteskabet. Her kan det være en god ide at snakke med køkkenproducenten, og forhøre dig om de ligger inde med indmad til en skabstype, der er afpasset til en anden placering af udluftningen end den forhenværende.

Er det ikke tilfældet, kræver det lidt snilde fra dig selv, fordi du bliver nødt til at sætte nye hylder op eller nye bagstykker og afdækninger. Måske kan du genbruge de eksisterende gamle dele og tilpasse dem.

Er du praktisk anlagt og kan du tage et mål, samt skære til med en stiksav, burde det ikke være det store problem. Men regn med nogle ekstra arbejdstimer, hvis du ønsker dig et godt resultat. Den lette løsning på tilpasningsproblemer er at blænde skabet af.

Til hver ny emhætte følger der en montagevejledning. Den skal du naturligvis bruge, og du skal læse den grundigt. Følg tegningerne og brug den sunde fornuft

Et fejltrin kan være fatalt, og det her og nu eller også senere hen, når du igen skal sætte en ny emhætte op. Tænk altid på ham, der kommer efter en gang i fremtiden, og hvad hvis det i øvrigt til den tid er dig selv.

Skal emhætten sættes op i et skab, er det vigtigt at sørge for at få monteret udluftningen og strømmen, før emhætten sættes endeligt på plads og fastgøres til skabet.

Skal der laves helt nye strømtilslutninger, må du ikke selv gøre det. Her skal du have fat i en autoriseret el-installatør.

I denne video kan du se hvad det er tilladt at lave selv, når du skal montere din emhætte

 

Comments are closed.